Moderatstriden har spårat ur

10 mars 2019 13:40

Konflikten inom Moderaterna i Norrköping stegras nu. Måndagens beslut om att utesluta den tidigare gruppledaren Fredrik Bergqvist ur partiets fullmäktigegrupp följdes på lördagen av en polisanmälan mot den nuvarande gruppledaren Sophia Jarl. Bergqvist har anmält Jarl för ärekränkning efter uttalanden som hon gjorde i NT på fredagen.

Strider mellan personer i ett parti behöver inte vara dåliga. Kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Lars Stjernkvist (S) påminde om den saken i ett inslag i radioprogrammet "Godmorgon världen" på söndagsförmiddagen. (10 mars) Stjernkvist var med i programmet för att som "förnuftig farbror" och tidigare partisekreterare för Socialdemokraterna kommentera problemen som just nu plågar Liberalerna i riksdagen.

Mer att läsa: M-bråk efter uteslutningen.

Stjernkvists poäng är att vettiga strider mellan personer om vissa uppdrag eller om politiska inriktningar kan gynna partiet eftersom striderna är mobiliserande och kan öka intresset för partiet bland väljarna. För att det ska bli så krävs dock att de stridande är förmögna att landa i kompromisser och överenskommelser av olika slag som gör att båda kan lämna striden med hyfsat raka ryggar och på gott humör trots allt. Graden av oförsonlighet får kort sagt inte vara för stor.

Mer att läsa: Jarl: Det här stärker Moderaterna.

Striden mellan Fredrik Bergqvist och Sophia Jarl i valrörelsen 2014 var av den mer positiva karaktären som nog Moderaterna vann på som parti. De mobiliserade såväl som olika personer som med sina olika politiska attityder till samarbete eller strid i kommunpolitiken. Det som nu hänt - uteslutningar och polisanmälningar - är dock dessvärre tydliga signaler om att striden för länge sedan lämnat det sunda och positiva slagfältet. Nu finns inga kompromisser eller seriösa fredspipor i pipelinen. Nu finns bara strid och bråk.

Jag talade med Fredrik Bergqvist på söndagen (10 mars). Jag sökte utan framgång Sophia Jarl för att få hennes bedömning av läget. Hon skriver i ett sms till mig att hon inte har några kommentarer utöver "det hon sagt till NT". Det hon sade till NT i ett sms var "Är det polisanmält får det hanteras efter de rutiner polisen har. I övrigt har jag ingen kommentar".

I morgon måndag 11 mars har Moderaterna i Norrköping årsmöte. Fredrik Bergqvist är visserligen "partilös" i fullmäktige efter det att han uteslutits men han är kvar som medlem i Moderaterna. Han kommer att vara med på årsmötet. Det kommer av allt att döma även Sophia Jarl att vara. Och givetvis alla andra hugade medlemmar i moderaternas Norrköpingskrets.

Mer att läsa: En något tuffare Bergqvist.

Frågan är hur Sophia Jarl ser på situationen? Fredrik Bergqvist - som nu inte längre behöver vara lojal mot den gruppledare som uteslutit honom - talar om ett parti som helt styrs av Sophia Jarl. De flesta som har fått ledande uppdrag i partiet är nya i politiken och har inga egna starka mandat i partiet. De sitter enbart på "Sophiamandat" enligt Fredrik Bergqvist. Folk är "rädda" säger Bergqvist och även några andra i partiet jag talat med. Sophia Jarl skäller ut partimedlemmar säger Bergqvist och andra. Sophia Jarl kommer inte undan den här debatten. Den är inte längre intern.

Sådana här oförsonliga strider är mycket olyckliga. Först och främst eftersom det ofta leder till att bra och engagerade människor tröttnar på politiken och lämnar. Vilket är illa för Norrköping. Moderaterna som stort oppositionsparti riskerar också att göra sig helt omöjligt i kommunpolitiken. Vilket också är illa för Norrköping.

Mer att läsa: Sophia främst i M.

Kloka och förnuftiga människor i Moderaterna i Norrköping utanför stridszonen behöver ta kommandot och se till att partiskutan rätas upp så att M åter blir ett relevant parti i kommunen. Hur och på vilka sätt partiet ska rätas upp är naturligtvis helt upp till medlemmarna. Som en utomstående men politiskt erfaren betraktare vill och kan jag bara ge goda råd i ett mycket allvarligt läge.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!