Moderat återtåg påbörjat

20 november 2014 07:06

Elisabeth Svantesson (M) var tidigare arbetsmarknadsminister i alliansregeringen. Nu är hon ledare för moderaternas grupp i riksdagens socialförsäkringsutskott. Svantesson och hennes partivänner i utskottet är på resa i landet för att diskutera migrationspolitik med moderater ute i kommunerna. I går vid lunchtid blev Svantessons grupp välkomnad av oppositionsrådet Sophia Jarl till en lunchdiskussion i Norrköpingsmoderaternas vackra hus vid Strömmen. Jag var där.

Moderater och socialdemokrater pressas av SD:s framgångar. Utan att krångla till det för mycket kan en säga att M och S tidigare var grindvakter för en human och restriktiv invandringspolitik. I beråd och bekymmer över SD:s inträde i rikspolitiken 2010 blev S och M istället anhängare av en human och naiv invandringspolitik av miljöpartistiskt snitt. Vilket förvånar och provocerar många väljare. 13 procent för SD är tappade procent inte minst hos M men även hos S.

Jag skulle nog våga mig på att säga att återtåget nu så sakta har börjat. I vart fall för Moderaterna.

Enligt Elisabeth Svantesson är alliansregeringens migrationspolitiska överenskommelse med MP från 2010 inte alls huggen i sten på något sätt. De tre motioner som moderaternas ledamöter i socialförsäkringsutskottet just lämnat i riksdagen signalerar också om en återgång till sundare förhållningssätt. I en motion framhålls arbetskraftsinvandringens betydelse för att även människor utan asylskäl ska kunna få chansen att pröva lyckan i Sverige. I en motion yrkar M på att "återvändandearbetet" ska bli mer effektivt. Det vill säga att myndigheterna ska se till att de som fått avslag på sin asylansökan verkligen lämnar Sverige och inte förvandlas till "papperslösa". I en motion vill M att fler anhöriginvandrare än idag ska omfattas av kravet på att deras anhöriga i Sverige har tillräckligt god ekonomi och bostad för att säkerställa en ordnad flytt till Sverige.

Svantessons motioner är ett uttryck för ett önskemål om en stegvis återgång till en human och restriktiv invandringspolitik som fanns före SD. Steg som även många inom S också gärna skulle vilja ta. Vilket skulle kunna ge väljarna lite ökad bredd och dynamik i invandringspolitiken: Ett block med mer humannaiva partier. Ett block med humanrestriktiva partier. Och ett block för de ohumant främlingsnojiga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!