Missade du det här?

19 augusti 2019 11:15

Jenny Ekenlie: Varför skriker sig inte feministerna hesa? (Krönika)

"Yttrandefriheten är livselixiret i samhällsdebatten. Likväl som mänskliga fri- och rättigheter bör gälla alla, oavsett religiös, kulturell eller moralisk bakgrund, så länge det inte påverkar någon annans fri- och rättigheter, bör yttrandefriheten vara demokratins budbärare så länge inte en enskild individ blir kränkt, påhoppad och uthängd.

I odemokratiska länder innebär det förföljelse, fängelse och tortyr att säga vad man vill, att klä sig som man vill, att leva med vem man vill. Ni som följer händelser i Iran, vet att brott mot yttrandefriheten, trots att orden är en kamp mot friheten att leva med eller utan slöja, ger hårdare fängelsestraff än livstid i Sverige."

Widar Andersson: Tiggeriets tomrum. (Opinionstext)

"Tomrummet som S lämnade efter sig togs dels om hand av Sverigedemokraterna och dels av kommunerna, som i brist på nationell politik själva fick börja svara upp mot det folkliga missnöjet mot tiggeriet. Vellinge kommun i södra Sverige har kommit längst. Högsta förvaltningsrätten har slagit fast (17/12 2018) att Vellinge (och därmed alla kommuner som vill) har rätt att införa tiggeriförbud - ungefär som alkoholförbud - på begränsade platser i kommunen. I Eskilstuna - och antagligen också i Norrköping - prövas nu en annan modell för att få stopp på tiggeriet. Den som vill tigga på en viss plats ska ansöka hos polisen om tillstånd. De kommande månaderna lär visa vad som fungerar."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!