Missade du det här?

11 juni 2019 11:15

Susanna Beskow Norgren: Cykelvägen byter sida.

"Det är den förändring som Trafikverket har gjort efter samrådsmötet. Trafikverket ser flera fördelar med att låta den planerade gång- och cykelvägen gå längs västra sidan av Djurövägen i den första etappen, mellan Arkösundsvägen och Marbyvägen, och har bestämt att man ska utreda det alternativet vidare.

– Vi är tacksamma för de inspel som har kommit in från medborgarna, säger projektledare Anna Kero.

Enligt Kero är huvudorsaken att det finns fler målpunkter på den västra sidan, och att det blir säkrare när färre behöver korsa vägen för att komma åt cykelvägen.

Till det kommer att man också kan undvika geotekniska problem vid Arkösundsvägen. Projektet är en samfinansiering mellan kommunen och Trafikverket."

Malin Perk: Misstänks ha hyllat IS.

"Säkerhetspolisen slog till mot mannen i Norrköping i februari i år. Han anhölls av åklagare på Riksenheten för säkerhetsmål men släpptes innan det blev dags för häktning, enligt Aftonbladet. Mannen misstänks för olaga våldsskildring och grovt olaga integritetsintrång som ska ha ägt rum i Norrköping, eller ”på annan okänd plats i riket”, enligt handlingar från Norrköpings tingsrätt som Aftonbladet tagit del av.

Så här säger chefsåklagare Per Lindqvist på Riksenheten för säkerhetsmål till Aftonbladet:

– Med hänsyn till utredningen och personer som är eller kan vara inblandade i det här så berättar vi ingenting. Det är locket på."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!