Missade du det här?

11 april 2019 11:15

Patrik Selsfors: Reko-ring i Söderköping.

"Söderköping kommer nu att få en egen Reko-ring cirka ett år efter Norrköping. I slutet av april sker den första utlämningen av varor för dem som ansluter sig till denna växande företeelse. De senaste åren har en speciell folkrörelse växt till sig i Sverige: det handlar om Reko (förkortning av Rejäl Konsumtion) som är ett sätt att sammanföra konsumenter och lokala producenter av matvaror och lantbruksprodukter utan några mellanhänder. Nu finns snart ännu en för det är nu klart att det bildas en Rekoring även i Söderköping. Bakom denna står Anki Sjögren som också tog initiativet till en ring i Norrköping i mars förra året."

Susanne Beskow Norgren: Ändringar i detaljplanen.

"Inför antagandet av en ny detaljplan för Oxelbergen har en del ändringar gjorts efter samråd: skolverksamheten har preciserats till vad som är tänkt för skolbarn och vad som är tänkt för gymnasieskola eller vuxenutbildning, vilket kräver mindre friyta.

Preciseringen innebär en minskning av byggrätt för skolverksamhet med krav på friytor för utevistelse jämfört med samrådsförslaget. Möjligheten att anordna ytor för utevistelse vid planerade skolor är en viktig fråga, då Oxelbergsparken utsätts för slitage redan idag av den privata Erlaskolan. Östra station har fått ett starkare skydd och busshållplatsen som skulle flyttats från Östra station till Odalgatan har i stället förlagts till Nygatan/Östra Promenaden i enlighet med projektet "Framtidens resor i Norrköping".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!