Missade du det här?

22 mars 2019 11:15

Åsa Hanell: Lika inför lagen?

"De två bröderna 26 och 23 år gamla dömdes till fängelse i sex år och hans yngre bror till fängelse i fem år. Pappan dömdes till fängelse i ett år och sex månader. En 21-åring som bland annat grävde ner miljonbelopp döms till fängelse i tre år och sex månader fängelse. Ytterligare en 26-åring dömdes till villkorligt och böter - något som upprör den äldste brodern.

Via sin advokat utvecklar han omständigheterna i den tidigare överklagan av domen till hovrätten.

– Min klient har under huvudförhandlingen haft intrycket att rätten inte fullt ut varit opartisk."

Susanna Beskow Norgren: SD: "Måste skydda våra innevånare."

"Oppositionsrådet Matthias Olofsson (SD) påpekar att SD var först med att ställa frågan, vad Norrköpings kommun vidtar för åtgärder, i en interpellation daterad den 20 februari, inför nästa fullmäktige, den 25 mars.

I förra veckan presenterade Sophia Jarl (M) ett nämndinitiativ inför måndagens kommunstyrelse, där hon vill att kommunen ska uppdatera sin handlingsplan och se över sina rutiner för hur återvändare ska hanteras, något Lars Stjernkvist (S) tyckt var ett bra förslag.

– Vad jag vill med den här interpellationen är egentligen exakt det som Sophia Jarl lyfte fram, säger Matthias Olofsson.

Hur många återvändande terrorister finns det idag i Norrköping och vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra att de utför "bestialiska gärningar”, vill Olofsson veta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!