Missade du det här?

5 mars 2019 11:15

Henrik Jonsson: Med i Paradise Hotel.

"– Jag skulle nog kunna gör om det igen, för det här med en tv-inspelning, var bland det roligaste som jag har gjort. Men just nu håller jag på att landa lite här hemma i Norrköping, efter hela det här äventyret.

Dina starkaste minnen?

– Det är ju det här att man träffar många människor, man blir väldigt tight, nära, med många därinne och skapar nya relationer och så.

Upplevde du Paradise Hotel, som ett paradis?

– Nja, det jag framförallt upplevde, är att det var konstant stress. Det gick knappt att slappna av en sekund, kändes det som. Och man visste inte vad som hände bara inom fem minuter och det kommer in brev, där det står att man ska göra nya utmaningar av olika slag.

– Och i programmet kommer det att bjudas på mycket skratt och gråt och drama, men i det stora hela tyckte jag som sagt att det var en mycket rolig upplevelse att vara med här."

Susanna Beskow Norgren: Blå musslor i Lindö.

"Utopia vann kommunens markanvisningstävling för kvarteret Relingen i Lindö i november. Tomten för tävlingen, vid Lindövägen och Travbanevägen, utgörs av en trekant. Här vill kommunen ha hyresrätter, och det är just det som det blir i de planerade flerbostadshusen. Utopia fick i uppdrag att hitta en byggherre. Det blev Rikshem och nu har samhällsplaneringsnämnden gett klartecken för ett marköverlåtelseavtal.

Rikshem är tänkt som framtida fastighetsägare och förvaltare av fastigheten när projektet väl är genomfört."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!