Widar Andersson: Magiska lustar på teatern.

"Handlingen i föreställningen ska man inte bry sig så mycket om. Det är liksom svårt att dra några stora filosofiska/politiska/moraliska växlar på en intrig där det unga oskuldsfulla nyförlovade paret Annika och Tommy - Elin Skarin och David Sigfridsson - möter Frank n Furter, en transvestit med storhetsvansinne - Camilo Ge Bresky - och drabbas av kåtslag, idkar kannibalism, förvandlas till Dalahästar och får se det av Frank n Furter tillverkade vuxenbarnet Rocky - Viktor Björkberg - och flera andra skjutas med ett megalaservapen av innevånaren från planeten Transsexual Riff Raff - Shirin Golchin - och hennes syster Magenta - Andreas Österberg - medan Dr Scott - Sven Angleflod - sitter och heilar i en rullstol."

Sören Boström: Gammalt och nytt blås.

"Brödrasextetten i Finspång startade 1893 och ersattes så småningom av Finspong Brass. Det kan man slå fast med en titt bakåt i musikhistorien. Angående historiken bakom Brödrasextettens bildande, läser vi följande i skriften ”Toner i Bruksbygd - Finspång under ett sekel i anslutning till blåsmusikens 100 år, 1960: ”På frikyrkomannens C. J. Magnussons initiativ bildades Brödrasextetten som hade sin första övning den 24 september 1893 och i december samma år sitt första offentliga framträdande. Vid genomgång av Eric Larsons bildsamling efter manuskriptet för Toner i bruksbygd… gjordes den upptäckten att Brödrasextetten hade en föregångare. Det var en blåsmusiksextett med troende unga män som medlemmar."