Missade du det här?

7 januari 2019 11:15

Åsa Hanell: Ett tryggare Norrköping.

"– Det är nu vi ska jobba som hårdast. Det är ett mycket bra tillfälle att jobba stenhårt med bland annat de flera hundra ungdomarna som vi är oroliga för, men också öka vår samverkan med andra myndigheter och samhällsaktörer, utföra trygghetsvandringar, utveckla grannsamverkan och många andra brottsförebyggande åtgärder, säger områdespolis Benjamin Prom. Han har tagit ett stort ansvar för att minska problematiken med narkotika bland ungdomar och tillsammans med polisens ungdomssektion genomfört fler tester av ungdomar som man misstänker använder narkotika. Ett samarbete med ungdomspolisen som hyllats av de som jobbar på polisens ungdomssektion. Parallellt har samarbetet med socialtjänsten ökat kring ungdomar på glid."

Magnus Dahlstedt, Philip Lalander, m. fl: Socialt arbete för vår tid. (Debattartikel)

"Gull-Olle, Norrköpings skyddshelgon St. Olof sedan mer än ett sekel, är från toppen av rådhustornet vittne till allt som sker i staden. Hans blick sveper över industriområdet, men når ända ut till Lindö, Kneippen, Hageby, ”Klocket” och Åby. Gull-Olle kan se människor följa stadens konsumtionsstråk längs Drottninggatan, men han ser också människor som lever i svåra livssituationer. Men han ser inte lika mycket av de professionella socialarbetarna, som arbetar med att motverka den sociala utsattheten. Villkoren för det sociala arbetet håller dem ofta kvar på kontoren. Människor, som inte jobbar där, kommer dit. "

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!