Mindre mage kommer på köpet

20 augusti 2019 05:15

På måndagen invigdes Kirurgveckan i Norrköping. Två internationellt meriterade läkare och professorer - kirurgen Torsten Olbers och medicinaren Fredrik Nyström - tog sig gemensamt an de stora folkliga sjukdomarna diabetes typ 2, fetma/övervikt och hjärt-kärlbesvär. Jag var där.

Kirurgveckan är en av svensk sjukvårds största och viktigaste evenemang. 1500 läkare, sjuksköterskor och vårdadministratörer från kirurgklinikernas frontlinjer ute i landet deltar i programmet. Ett högt antal utbildade, aktiva och utvecklingsmotiverade människor som samlas på en och samma plats under några dagar skapar bara i sig själv en lärande miljö. Det lokalt förlagda förberedelsearbetet för Kirurgveckan - som till stor del utförs på ledig tid på kirurgkliniken - har också en mycket stor betydelse för kirurgsjukvårdens utveckling i våra lite större städer som turas om att arrangera Kirurgveckan.

Torsten Olbers och Fredrik Nyströms föreläsning från den stora scenen på Louis de Geer höll mycket hög klass. Ingången var övervikt/fetma i allmänhet och i synnerhet de magsäcksoperationer som sätts in för att bistå patienter med medicinska behov av viktminskning. Utgången på föreläsningen var en diskussion om att viktnedgång vid magsäcksoperationer kanske i själva verket mest borde ses som något man "fick på köpet" då de största vinsterna med dessa operationer tycks vara deras positiva påverkan på andra folksjukdomar?

Torsten Olbers har utfört så kallade "fetmaoperationer" under många år. Operationerna har - på ännu inte helt utforskade sätt - inverkan på kroppens ämnesomsättning och signalfunktioner som har påverkan på en rad stora sjukdomar. Enligt Fredrik Nyström är operationen "gastric by pass" en oslagbart framgångsrik metod för att hjälpa människor med diabetes. Risken för hjärtinfarkt och stroke minskar också påtagligt. Dessutom undviker hälften av de magsäcksopererade kvinnorna att insjunka i eller att dö av cancer. Utöver allt dessa hälsovinster kan alltså de allra flesta som genomgår en gastric by pass-operation räkna med bestående viktminskning.

Normalfördelningen av kroppsvikter förskjuts gradvis i samhället. Alla har blivit "lite större", sa Torsten Olbers.

Fredrik Nyström hävdade att kirurgerna nu ligger långt före medicinarna när det gäller effektiva insatser mot ämnesomsättningsnära folksjukdomar. Fler människor borde därför kanske opereras? Eller kanske inte. Den som tror att en operation är en snabb väg att bli "snygg, smal och lycklig"; den tror fel, sa Fredrik Nyström.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa