Många mördare på fri fot

5 januari 2019 06:15

Enligt officiell statistik från EU: s statistikkontor tillhör Sverige bottenskiktet när det gäller antalet poliser. Vi ligger fyra från slutet med 203 poliser medan snittet för EU är 318 poliser per 100 000 innevånare. Samtidigt slog Sverige förra året rekord när det gäller gängrelaterade mord ute i förorterna runt de större städerna. 44 personer mördades 2018. Huvuddelen av brotten är olösta. Även om vi gör antagandet att några av de som mördat sedan själva mördats och/eller försvunnit ut ur Sverige så är det ett stort antal gärningsmän och ett ännu större antal vittnen som således går runt på fri fot på våra gator och torg.

Fallande polistäthet och rekord i gänganknutna mord är ingen bra kombo. Lägg därtill att huvuddelen av mördarna är unga. Vilket betyder att de få som väl döms inte riskerar några särskilt långa fängelsestraff. Bristen på poliser, bristen på uppklarade gäng/ungdomsmord och bristen på effektivt kännbara straffpåföljder pekar på en rättsstat med allvarliga problem.

Givetvis samexisterar rättsstatens problem och brister med andra problem i samhället. Alltför många dåliga skolor tillåts år efter år att sända ut betydande delar av varje årskull med okunskap och ytterst skakiga framtidschanser i bagaget. Den i vissa invandrargrupper närmast manifesta arbetslösheten och bidragsberoendet är en svår börda för tiotusentals enskilda och för hela samhället.

Socialtjänsten och sjukvården pressas mycket hårt på flera platser i landet. Jag har inte sett någon jämförbar statistik likt den som EU: s statistikkontor levererar om polistätheten. Mitt antagande är emellertid att antalet socialarbetare/socionomer och sjuksköterskor inte heller har hängt med när Sveriges befolkning har ökat mycket snabbt under det senaste decenniet.

Det finns kort sagt många problemkedjor som hakar i varandra. Och ungefär där brukar debatten om rättsstatens tillkortakommanden stanna. Det byggs upp konstruerade motsättningar mellan olika samhällsområden; det antyds att fler poliser och ordentligare straff inte "löser problemen". Vilket är rena snömoset. Fler poliser och ordentligare straff löser problemen med brist på poliser och på ordentliga straff.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!