M och SD slår hårt mot kulturen

18 oktober 2019 15:00

Det sägs att när det går mot kärvare tider närmar sig de politiska partiernas förslag varandra. Nog kan det ligga vissa sanningar i det, men när partierna i Norrköpings kommun presenterar sina budgetförslag är de ideologiska skiljelinjerna fortfarande tydliga. Framför allt skiljer sig det budgetförslag som Socialdemokraterna och Kvartetten har presentat från Moderaternas och Sverigedemokraternas på framför allt två viktiga områden – möjligheten till värdefulla kultur- och fritidsupplevelser och i behandlingen av de som står långt från arbetsmarknaden.

Moderaterna vill inte bara offra investeringar i kommunal omsorg och skola till förmån för en ökad privatisering. De vill också dra ner på kommuninvånarnas möjligheter till att ta del av kostnadsfria kulturupplevelser, vilket naturligtvis slår hårdast mot de som har minst i plånboken. Stadsmuseets och bibliotekens verksamheter drabbas allra mest, och därigenom också de barn, unga och pensionärer som tillhör deras flitigaste besökare. Totalt avsätter man 17 miljoner kronor mindre till Kultur- och fritidsnämnden än Kvartetten.

Sverigedemokraterna gör ännu större neddragningar. Genom att lägga ner hälften av kulturskolans verksamhet och avskaffa stöd till annat än det som kallas ”traditionell svensk kultur” blir skillnaden från Kvartettens budgetförslag 23 miljoner kronor. Sådana besparingar skulle få fatala konsekvenser för Norrköpings rika kulturliv, och återigen drabba de lägst bemedlade.

Moderaternas och Sverigedemokraternas låga prioritering av de mest utsatta syns också i deras budgetar för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Genom besparingar inom arbetsmarknadsinsatser och vägledning för arbetssökande tilldelar Moderaterna exempelvis nämndens verksamheter 5 miljoner kronor mindre än vad Kvartetten föreslår.

Även här går Sverigedemokraterna betydligt längre. Genom att göra neddragningar på 61(!) miljoner kronor i förhållande till Kvartettens förslag vill Sverigedemokraterna spara in på finansiering av bland annat tillfälliga boenden och svenskundervisning. Återigen drabbar dessa besparingar individer som står långt från arbetsmarknaden, och om deras förslag vann gehör skulle kommunens kostnader för hemlöshet och långtidsarbetslöshet stiga ordentligt.

I det budgetförslag som Socialdemokraterna och Kvartetten lägger fram har det rika kultur- och fritidsutbudet fortfarande en självklar plats, även när tiderna blir tuffare. Alla människor, oavsett ursprung, ska ha möjlighet att tillgodogöra kulturella värden för att utvecklas som människor. Kultur ska inte vara en klassfråga.

Vi fortsätter också att arbeta för att våra kommuninvånare ska komma i egen försörjning så fort som möjligt. Arbetslösheten har i Norrköping under de senaste åren fallit mer än dubbelt så snabbt här som i övriga riket, och med hjälp av de tydligare krav för försörjningsstöd som Kvartetten initierat vill vi se till att den positiva utvecklingen håller i sig. Det ger ett bättre Norrköping för alla – även för de som inte har mest pengar i plånboken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annette Sjöö (S) Norrköping

Ämnen du kan följa