Lönerna kommer att sänkas

9 maj 2019 10:00

Efter påtryckningar från Centern och Liberalerna är regeringen på väg att genomföra ändringar i turordningsreglerna och lagstadga om lägre ingångslöner för unga och nyanlända med 30 procent. För mig är detta oacceptabelt. Varför ska vi unga ha lägre lön på grund av vår ålder? Är det billigare att leva när man är ung? Varför strävar man efter otrygghet?

Det första som är värt att lyfta är de argument som förs fram från företrädare av ändringar i LAS och det är att det ska bli större fokus på vad de kallar kompetens, men vad innebär det egentligen? Är det en som saknar formell utbildning, men som jobbat inom branschen i 30 år? Eller är det en nyutbildad utan erfarenhet? En som arbetat i 20 år för samma arbetsgivare kan bli av med arbetet på grund av bristande “kompetens”. Detta är för mig oacceptabelt. Ett annat mål är mer flexibilitet på arbetsmarknaden, men för vem ska det bli flexibelt? Arbetstagaren eller arbetsgivaren som vill ha mer makt att avskeda? Otrygghet är det enda som kan garanteras.

Det andra är de 70 procent av ingångslönen som ska ges till nyanlända och unga i så kallade inträdesjobb. Detta görs med motiveringen att föra människor närmare arbetsmarknaden. Då kan man ställa sig frågan om det är tänkt att dessa människor ska leva samtidigt som de jobbar? Dessa personer som saknar utbildning har redan en lägre lön än de med utbildning och nu ska de få 70 procent av det? Varför är det så att två personer ska kunna ha en löneskillnad på tusentals kronor för samma tjänst? Enbart på grund av att den ena saknar färdig gymnasieutbildning av någon anledning, kanske psykisk ohälsa. Ett arbete är bra, men det ska väl gå att leva samtidigt och finnas lite rättvisa i det hela? Vad hände med lika lön för lika arbete?

Det tredje och sista som är värt att nämna är att det inte är en slump att dessa saker genomförs samtidigt. För vad innebär det att man luckrar upp LAS samtidigt som man sänker löner för unga och nyanlända? Jo det innebär att alla andra behöver anpassa sig efter 30 procent lägre minimilön. När man sänker de lägsta lönerna så pressas allas löner nedåt. Varför skulle ett företag ha kvar en 58 åring när man kan anställa en 21-åring och ge hen en bråkdel av lönen? Speciellt när man gör anställningar otrygga och ger mer makt till arbetsgivarna som har ett incitament att minimera sina lönekostnader. Vanligt folk kommer att behöva gå ned i lön för att ha kvar sina anställningar.

Jag ställer mig inte bakom dessa förslag. För mig är människors trygghet och välmående viktigare än att sänka löner. Det finns bättre sätt att få in människor på arbetsmarknaden än att ge dem en tredjedel av lönen de borde få. Ändringarna i LAS innebär bara skada för de som redan har det svårast och ger mer makt åt arbetsgivare att avskeda människor. Jag värnar alla människors rätt till liv, arbete och dräglig inkomst. Var är rättvisan i att skapa otrygghet och sänka löner?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Alexander Fröderberg SSU Söderköping