Löfven har ingen återvändo

5 december 2015 06:00

I lagrådsremissen som regeringen antog i går klubbades att "den aktuella situationen innebär ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet." Regeringen slår fast att den mycket stora invandringen till Sverige sätter asylsystemet och andra viktiga samhällsfunktioner under stark press.

Statsminister Stefan Löfven och hans statsråd vill därför införa identitetskontroller på alla tåg, bussar och färjor som angör Sverige. Enligt lagrådsremissen ska dessa kontroller - efter riksdagsbeslut - införas 21 december i år.

Regeringen vill även ha mandat att vid behov kunna stänga Öresundsbron mellan Sverige och Danmark. När infrastrukturminister Anna Johansson (S) kommenterade saken i SVT: s Aktuellt i torsdags kväll betonade hon att brostängningsoptionen inte ska avfärdas som "signalpolitik". Att ett eventuellt stopp över Öresund finns med i regeringens verktygslåda är riktigt och viktigt. Framförallt därför att läget i Sverige är så pass allvarligt att det för ordningens och säkerhetens skull kan bli nödvändigt att ta till så drastiska medel.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) har nyligen uttalat att regeringens målsättning med de åtgärder som vidtas är att antalet asylsökande går ner till max 2000; helst 1000 personer per vecka. Dit är det en bra bit kvar. Enligt Migrationsverket har antalet asylsökanden förvisso sjunkit märkbart sedan regeringen återinförde en reglerad invandringspolitik. De senaste sju dagarna har ändock cirka 5400 asylsökande registrerats.

Visar sig regeringens politik inte fungera så finns ingen återvändo. Löfven har inga andra alternativ än att fortsätta på den inslagna vägen. Då behöver bland annat M-förslaget om asylutredningar direkt vid Sveriges gräns införas. Och då spricker sannolikt regeringen; MP tål inte hur mycket som helst. Å andra sidan tål heller inte S hur mycket som helst.

I SCB: s partisympatiundersökning som kom tidigare i veckan visar det sig att stödet för Socialdemokraterna i Skåne/Blekinge har halverats - från 44 och ner till 22 procent - under de senaste 18 månaderna! SD når upp till drygt 24 procent. Moderaterna växer också till nästan 28 procent. Siffrorna är nästan lika dåliga för S i "StorMalmö".

Malmö och Sydsverige i stort har tagit oerhört mycket stryk i den misslyckade invandringspolitikens alla dimensioner av asylsökande, tiggare och papperslösa. Ska situationen vända så behöver Socialdemokraterna i regeringen ge allt stöd till de vettiga och realistiska partivännerna i syd som finns kvar. En eventuellt stängd Öresundsbro visar på allvaret i regeringens omsvängning; skåningarna är sedda. Det är bra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson