Linköping halkar några år efter Norrköping

Nu börjar bygget på allvar av Ostlänken; en dubbelspårig ny stambana som planerats sedan 2003.

Under sjutton år har det hunnit gå många turer fram och tillbaka i det väldiga projektet som ska förse sträckan mellan Järna (egentligen Stockholm) och Linköping med modern och konkurrenskraftig räls för transporter av gods och folk. 

Före valet 2018 gav regeringen Trafikverket tillåtelse att börja bygga stambanor mellan Järna och Tallboda, en stadsdel av Linköping strax nordost om stadens nuvarande järnvägsstation. Och i förra veckan kom så Trafikverkets beslut att verkligen börja bygga Ostlänken; dock bara fram till Norrköping. 

Enligt Trafikverket ska Ostlänken börja byggas norrifrån och ner mot Norrköping. Att bygget gör halt i Norrköping och inte fortsätter till Linköping beror enligt Trafikverket på att det på "sträckan från Norrköping och söderut finns stora kostnader och osäkerheter. Det innebär att Trafikverket för sträckan fram till Linköping kommer att (--) fortsätta se på möjlig optimering av kostnaderna."

Vilket på vanlig svenska betyder att Linköpings kommun nog bör anstränga sig för mer verklighetsbaserade förhandlingar med Trafikverket.  Att regeringens tillåtlighetsbeslut bara sträcker sig fram till Tallboda är självfallet ett problem redan i sig självt. Problemet för Linköping förvärras av Trafikverkets beslut att i ett första skede bara bygga fram till Norrköping. 

Kommunalrådet Muharrem Demirok i Linköping gör ont värre när han i lokal media visar det dåliga omdömet att hävda att det är Trafikverkets inkompetens som projektledare som orsakar Linköpings problem. Alla som något följt med i frågan vet ju att det är Linköpings agerande – inte minst Muharrem Demiroks ultimativa krav på en järnvägstunnel – som är den största anledningen till att Linköping nu har halkat flera år efter Norrköping i Ostlänkenbygget. 

Norrköping har däremot varit en mycket målinriktad och pragmatisk partner till Trafikverket och regeringarna under de snart två decennier som Ostlänken diskuterats. Ett sannolikt avgörande moment var när Lars Stjernkvist för ungefär tio år sedan gjorde tydligt för staten att dubbelspår och regionförstoring var det viktigaste; inte högsta tänkbara hastighet på banan. Vilket nu är precis vad Trafikverket kommer att bygga fram till Norrköpings nya station mitt i staden. 

En dag kommer Ostlänken säkert också till Linköping. För att den dagens inte ska dröja alltför länge vore det nog bra om staden överlät förhandlandet med Trafikverket på någon annan än den gode Demirok. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson

Ämnen du kan följa