Lilla alliansen stannar hos S

Moderaterna i Norrköping säger ”att de gläds över att Kvartetten visar att de äntligen delar Moderaternas oro över den otrygghet som finns i delar av Norrköping”. Å ena sidan kan jag tycka att det är lite fräckt att Moderaterna vill framstå som trygghetskämpar men å andra sidan kan jag glädjas åt att både moderater och Kvartetten äntligen förstått vad Sverigedemokraterna pratat om under så många år, och ställer sig bakom vår oro och vår verklighetsanalys. Vidare påpekar Moderaterna, med rätta (äntligen), att Norrköping präglas av arbetslöshet och utanförskap. Vem var först som tog upp de frågorna? Svaret: Sverigedemokraterna!

Moderaterna kommenterar kvartettens förslag om ”väktarorganisation” som ”galet tänkt”. Principiellt håller jag med till fullo. Det är regeringen som bär ansvaret för att rättsväsendet i alla sina former ska fungera inklusive polis. Men nu är det så att det inte fungerar. Om ens hus brinner och brandkåren inte kommer då tar man själv initiativ och försöker släcka elden.

Det är så illa ställt i vårt samhälle så vi är tvungna att lösa problemen på alla möjliga sätt. Att vänta på att nuvarande regering ska lösa problemen är totalt bortkastad tid och rent utopiskt. Dessutom är Moderaterna (in)direkt ansvariga för nuvarande situation med tanke på deras politiska lösningar under deras åttaåriga regeringsstyre och deras ”berömda” överenskommelse med Miljöpartiet!

Jag personligen ser hellre att vakter finns på våra gator som kan hjälpa utsatta flickor från att bli våldtagna på väg till skolan, att våra äldre inte blir rånade, och alla andra som dagligen drabbas av den otrygga tillvaron än att det inte finns någon där alls som kan hjälpa till. Tills vi får en duglig regering, måste vi själva på alla möjliga sätt hitta lösningar för att försäkra vår trygghet. Så ja Moderaterna, ni har rätt att det är galet tänkt, men vad ska vi göra?

Om nu Moderaterna är ärliga i sin retorik och inte valfläskar, med vem ska de styra i Norrköping? Det är så uppenbart att osämjan inom alliansen är så stor och ”lilla alliansen” har ingen avsikt att lämna S.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa