Tekniken slår ofta politiken

Historien tar aldrig slut. Det gamla utmanas ständigt. Öppenhet för teknikskiften och innovationer är all vettig politiks hjärtpunkt.

30 september 2013 10:42

Jan Jörnmark är docent i ekonomisk historia. I sin nya bok ”Teknik slår politik” (Tangent förlag 2013) skildrar Jörnmark ett par nutida kapitel i den spännande och eviga kampen med statliga monopol/privata oligopol på den ena sidan och entreprenörer/innovatörer på den andra.

Boktiteln är en del av ett berömt uttryck från den framlidne megaentreprenören Jan Stenbeck: ”Politik slår måhända pengar men teknik slår politik.”

Gamla nationella monopol och oligopol på kommunikations- och finansmarknaderna försvarades länge och framgångsrikt av nationsstater och privata konglomerat. Vapnet var pengar och allt hårdare regleringar och förbud. Men när tekniken tog ständiga språng och innovativa entreprenörer oupphörligt fann nya vägar att kommersialisera upptäckter och uppfinningar så bröt det nya fram. Det helt nya är av naturliga skäl svårt att förbjuda eftersom det så att säga inte finns.

Vilket Olof Stenhammar är ett bra exempel på:

1984 startade Olof Stenhammar Optionsmäklarna OM. Företaget blev Sveriges första handelsplats för aktieoptioner och världens första privatägda och elektroniska börsverksamhet. Den svenska Bankinspektionen ville förbjuda Stenhammars verksamhet. Men eftersom aktieoptioner då ännu inte fanns som juridiskt begrepp 1984 så gick Bankinspektionen bet.

Genom framsynt men brutalt agerande i delar av den gamla svenska industrin under 1980-talet – stål och papper – frigjorde Jan Stenbeck kapital för utvecklingsbolag runt om i världen. I digitaliseringens barndom bröt han ny och vid den tiden oreglerad mark för riskkapital och kommunikation.

Utvecklingen gick fort när anden väl var ute ur flaskan. Satelliter, telefoner och datorer förändrade världsekonomin. Politiken fick ge sig. Gamla statliga monopol och privata företagsbjässar fick ge sig. Det skapades nya branscher för tv, för data, för telekom och kapitalmarknaden förändrades i sina grundvalar. Teknik slår oftast politik.

Att politiken ”fick ge sig” är inte synonymt med att politiken tappade mark på ett mer generellt plan. Efter att politiken (staten) fäktat illa under ett par decennier så valde inte politiken att fly. Snarare går utvecklingen att beskriva som att politiken tog till sig betydelsen av genomförda och pågående teknikskiften. En ny era för den moderna politiken inleddes. Det svenska medlemskapet i EU kan ses som ett viktigt uttryck för politikens insikter om hur den nya och globala ekonomin fungerar.

Jan Jörnmark anser att det bara kan beskrivas som en ”osannolik slump” att två globala, nyskapande entreprenörer som Stenbeck och Stenhammar dök upp samtidigt i lilla Sverige. En slump som har tjänat oss väl.

Jan Jörnmark skriver att Stenbecks och Stenhammars företag nu 30 år senare har skapat ”kluster som är helt centrala för den svenska ekonomins utveckling.”

Det arbetar i dag tiotusentals människor i de svenska finans- telekom- och mediebranscherna. De flesta av dem arbetar i yrken som inte ”ens fanns i början av 1980-talet.”

Historien tar aldrig slut. Det gamla utmanas ständigt. Öppenhet för teknikskiften och innovationer är all vettig politiks hjärtpunkt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!