Ge hyresrätten chans till förnyelse

Fler än avgående direktörer i pensionsåldern borde våga utmana M-ordet som lägger en våt, seg filt över hyresrättens chans till förnyelse.

30 juli 2013 10:14

Sonny Modig är vd för Malmö kommunala fastighetsbolag MKB. Sedan tidigare är det överenskommet att han slutar sitt jobb den 31 augusti. Att Modig så att säga är färdig i firman är nog en av de starkaste drivkrafterna bakom hans artikel på DN Debatt i går.

 

Sonny Modig skriver nämligen om hyresregleringen; ett sedan generationer nedärvt stridsäpple i inrikespolitiken.

 

Det finns en stark efterfrågan på hyresrätter. Utbudet på hyreslägenheter korresponderar dock inte alls med efterfrågan. Vilket i allt väsentligt beror på att det inte är lönsamt att bygga hyresrätter för de stora och breda medelklassgrupperna.

 

"Det är inte i första hand prissättningen av nyproduktionen som är problemet, utan den svaga hyresutvecklingen i stora delar av beståndet", skriver Sonny Modig. Han pekar på de "inlåsningseffekter" som uppkommer när prisskillnaderna mellan "erforderliga hyror i nyproduktion och hyrorna för likvärdiga bostäder i beståndet blir alltför stora." Marknaden blir "stillastående" när hyresregleringen sätter stopp för hyresnivåer som matchar efterfrågan.

 

M-ordet som alla fasar för är marknadshyror. Fantombilden av marknadshyror är att en friare prissättning av hyreslägenheter skulle tvinga ut väldigt många med normala inkomster från sina hyrda hem. De flesta begriper naturligtvis att det inte alls förhåller sig så.

 

Alla "massmarknader" styrs av efterfrågan och betalningsviljan hos de breda och stora grupperna. Visst bygger Volvo en och annan värstingbil som främst är avsedda för diplomater, kinesiska partibossar och stenrika direktörer.

 

Visst finns det reseföretag som nischat in sig på kunder som är villiga att betala 100 000 kronor för exklusiva lyxkryssningar och djungelvandringar.

 

Den stora bulken av Volvobilar och resor består emellertid av varor och tjänster som "vanligt folk" efterfrågar. Det är i den delen av marknaden som företagens största kassaflöden och förtjänstmöjligheter finns.

 

Inget talar för att hyresmarknaden skulle bete sig annorlunda om den fick chansen.

 

Som hyresbranschen fungerar i dag är den inte särskilt samhälls- och medborgarnyttig. Det fåtal lägenheter som byggs är nischat mot det begränsade antal hushåll som har råd att betala hyror på 12-15 000 kronor i månaden.

 

När det gäller det befintliga beståndet så blir "ombildning och försäljning till slut enda sättet för en fastighetsägare att få ut övervärdet i sina fastigheter", skriver Sonny Modig.

 

Som Sonny Modig konstaterar så är inte en marknad liktydigt med Vilda Västern: "Utveckla robusta avtalsvillkor, som tar hänsyn till berättigade krav på besittningsskydd, skäliga avtalsvillkor och skydd mot oskäliga hyreshöjningar."

 

Visst borde det vara dags att pröva något nytt. Dagens hyresreglering är uppenbart en stor del av hyresrättens problem.

 

Fler än avgående direktörer i pensionsåldern borde våga utmana M-ordet som lägger en våt, seg filt över hyresrättens chans till förnyelse.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!