Östergötland ligger illa till

 

Det är klokt och seriöst av Gustafsson och Carvalho att koncentrera sina förslag på utbudet av arbetskraft; där har politiken genomslagskraft