Arbetets chanser ersätter väntrum

Där Alliansen satt de mest och värst arbetslösa i vänteläge på en fattig ålderdom vill Socialdemokraterna ge människorna chansen att arbeta sig fram till ett arbete.

22 april 2013 10:44

För de flesta är arbetslöshet inget större problem. Väldigt många har aldrig varit arbetslösa. En stor del av de cirka 40 000 människor som förlorar sitt jobb varje månad är snart tillbaka i arbete någon annanstans. Ungdomars arbetslöshetsperioder är som regel mycket korta.

 

De som riskerar att hamna i riktigt allvarliga arbetslöshetsproblem är de som har för hög ålder, för låg utbildning och/eller som bor på fel platser när arbetslösheten slår till. Andra som har det extra tufft är alla de som har för låg ålder, för klen utbildning och/eller som har funktionshinder av något slag när de ska ut på arbetsmarknaden för första gången. Det är främst av dessa två grupper som långtidsarbetslösheten utvecklas.

 

I dag är det ungefär 70.000 människor som varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i mer än 24 månader. 34 000 av dem är i det som kallas fas 3. Såväl långtidsarbetslösheten som den beryktade tredje (och för de flesta slutgiltiga) fasen växer stadigt i omfattning.

 

Magdalena Andersson är socialdemokratisk skuggfinansminister. I går följde hon upp partiledaren Stefan Löfvens löfte från S-kongressen tidigare denna månad. Löfven lovade då att om S vinner valet nästa år så ska de långtidsarbetslösa "befrias" från fas 3. På en pressträff i riksdagen i går berättade Magdalena Andersson om hur befrielsen ska gå till.

 

I korthet är S modell att deltagarna i fas 3 ska slussas ut till enklare och kollektivavtalslönesatta deltidsjobb i offentlig och ideell sektor. Vid sidan av ska finnas tid för studier, personlig utveckling och aktivt jobbsökande. Jobben ska vara av den arten att de inte tränger undan arbeten som finns eller som kunde tänkas uppstå av sig självt på marknaden.

 

" Hittar man inte vägar tillbaka till arbetsmarknaden så riskerar det att bli en tickande utgiftsbomb, att samhället över lång tid behöver försörja de här personerna", sa Magdalena Andersson. Socialdemokraternas tanke är att det "bör" bli enklare att kvalificera sig för det vanliga arbetslivet om man vistas på vanliga arbetsplatser i stället för i en fas 3 lokal.

Så är det säkert.

Som ordspråket lär oss: Det bästa sättet att få ett jobb är att ha ett jobb.

 

Socialdemokraterna gör helt rätt som sätter fokus på den växande långtidsarbetslösheten. Övriga problem i arbetsmarknadspolitiken - statlig detaljstyrning av Arbetsförmedlingen, a-kassan, bristen på adekvata yrkesutbildningar, med mera - är förhållandevis lätta att rätta till. Långtidsarbetslösheten är en oerhört mer komplex och snudd på existentiell samhällsfråga.

 

Beskattade arbetstimmar är grundbulten för vår modell av offentligt finansierade välfärdstjänster, socialförsäkringar och pensioner. Ett växande svart hål av långtidsarbetslösa människor i arbetsföra åldrar riskerar att lägga ytterligare bördor på de arbetsaktiva generationer som redan nu oroas av de kommande decenniernas stigande pensionsutbetalningar.

 

Socialdemokraternas förslag erbjuder ingen quick fix av långtidsarbetslösheten. Några sådana finns inte. Men där Alliansen satt de mest och värst arbetslösa i vänteläge på en fattig ålderdom vill Socialdemokraterna ge människorna chansen att arbeta sig fram till ett arbete. Det är vackert så.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson