Vi bröt en farlig sjuktrend

Sjukförsäkringsreformen har varit framgångsrik och bidragit till att människor återgått i arbete eller tagit ett steg närmare arbetsmarknaden.

18 januari 2013 06:00

Idag är det en självklarhet att alla som vill och kan arbeta också ska få en möjlighet att göra det. Människor glöms inte längre i sjukförsäkringen. Men så har det inte alltid varit i Sverige. För inte så länge sedan var det inte ovanligt att människor som en gång sjukskrivits kunde gå i flera år utan någon som helst kontakt med Försäkringskassan.

 

Efter det första året som sjukskriven sattes det nämligen i system att erbjuda förtidspension, en använd metod av den då sittande regeringen som en lösning på det akuta problemet med stigande sjukfrånvaro i landet. Detta var verkligheten under Socialdemokraternas tid vid makten.

 

Eftersom vi har svårt att se fördelarna med denna metod, och hur människor skulle tänkas bli friskare av att lämnas i långa passiva sjukskrivningar, såg Alliansen till att reformera sjukförsäkringen så att inte fler människor placerades i skymundan och glömdes bort.

 

Genom sjukförsäkringsreformen bröt Alliansregeringen en negativ och farlig trend i Sverige som spelade med människors liv.

 

Den nuvarande sjukförsäkringen erbjuder istället flera möjligheter till att närma sig arbetsmarknaden igen. Vilket har gett många en helt ny levnadsglädje när de upptäcker att det finns arbetsformer som kan anpassas efter deras egen förmåga.

 

Många har varit borta från arbetsmarknaden under en lång tid och varje enskild person som tagit ett steg närmare arbetsmarknaden är en stor framgång.

 

Sjukförsäkringsreformen har varit framgångsrik och bidragit till att människor återgått i arbete eller tagit ett steg närmare arbetsmarknaden. Vi är dock väl medvetna om att en reform sällan är så välutvecklad direkt att den aldrig behöver förbättras.

 

Därför stannar vi inte upp och nöjer oss utan ser hela tiden till att följa samhällets behov för att på bästa sätt utveckla våra insatser och då även denna reform.

 

Med Alliansregeringens politik synliggörs människor och de erbjuds en möjlighet att stå på egna ben. Människor måste kunna erbjudas fler chanser att närma sig ett eget arbete och genom anpassad hjälp och stöd kan fler byta ett liv i utanförskap mot ett liv i arbetsgemenskap. En vinst både för den enskilde och för samhället.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Finn Bengtsson (M) Riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet Ledamot i Parlamentariska socialförsäkringsutredningen