Fler östgötar måste få full a-kassa

Bara var trettonde heltidsarbetande i Östergötland kan i dag få full ersättning från a-kassan vid arbetslöshet, visar nya beräkningar från TCO.

8 november 2012 06:00

 Med TCO:s förslag till höjt inkomsttak skulle antalet heltidsarbetande i länet med rätt till maximal ersättning kunna öka från 11 000 till 68 000 personer.

 

Bland dem som arbetar heltid i dag och är anslutna till a-kassan är det bara var tionde som får ut full ersättning vid arbetslöshet, det vill säga 80 procent av den tidigare lönen. De flesta av TCO-förbundens medlemmar får bara behålla hälften av sin inkomst om de blir arbetslösa.

 

Den urholkade arbetslöshetsförsäkringen får allvarliga följder både för den enskilde och för samhällsekonomin. Därför har TCO arbetat fram ett förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring.

 

A-kassan måste ge en inkomsttrygghet. Så är det inte med dagens regler. Det så kallade inkomsttaket ligger på 18 700 kr i månaden och har inte höjts på tio år. Nivån på den svenska försäkringen är bland de lägsta i hela OECD-området. Sverige hamnar först på 24:e plats.

 

Hela 129 849 personer som jobbar heltid i Östergötland tjänar i dag över taket och får nöja sig med maxersättningen på 14 960 kr i månaden före skatt om de blir arbetslösa. Om man, som TCO föreslår, ökar inkomsttaket till 27 500 kronor i månaden skulle ytterligare 57 288 heltidsarbetande i Östergötland få rätt till full a-kassa och 80 procent av den tidigare lönen.

 

Den som investerat i utbildning och kompetens ska vid arbetslöshet inte tvingas att skaffa första bästa jobb för att klara hushållsekonomin. Det är ohållbart med tanke på vår kunskapsintensiva arbetsmarknad, där företag startas och läggs ned i rask takt och där det blir allt vanligare med kortare tider av arbetslöshet mellan jobben. I längden minskar det också produktiviteten och missgynnar samhällsekonomin eftersom fler hamnar på ?fel? jobb.

 

Arbetslöshetsförsäkringen borde bidra till att hålla uppe efterfrågan i ekonomin under perioder med hög arbetslöshet. Därför är det också orimligt att två av tre arbetslösa står helt utanför a-kassan och är hänvisade till egna besparingar, familjen eller socialbidrag.

 

Ju längre vi väntar med att reparera arbetslöshetsförsäkringen, desto dyrare blir det. Förutom att inkomsttaket höjs till 27 500 kronor i månaden, föreslår TCO att a-kasseavgiften sänks till 150 kronor i månaden och att samtliga som trätt in på arbetsmarknaden och söker nytt jobb får rätt till en grundersättning på lägst 320 kronor per dag.

 

Kommer riksdagsledamöterna från Östergötland att engagera sig för att vi ska få en arbetslöshetsförsäkring som gör de anställda försäkrade i ordets verkliga mening?

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Nordmark, ordförande TCO