Kyrkan träder in när politiken sviker

Kyrkornas bidrag i form av kläder, glasögon och kontanta medel har för många blivit ett välkommet och nödvändigt tillskott i hushållsekonomin.

8 september 2012 06:00

Från att ha varit ett av västvärldens mest jämställda länder håller Sverige så sakta på att glida isär mot ett land där stora grupper hamnar utanför trygghetssystemen och därmed får problem att klara sig och sin familj ekonomiskt. När socialbidragen inte räcker till vänder sig allt fler till kyrkorna för att få hjälp.

 

Solidariteten urholkas och vi riskerar att få ett samhälle där olika grupper ställs mot varandra. Vad kommer det att innebära för sammanhållningen?

 

I debatten kring förändringarna av sjukförsäkringen diskuteras nu och då cancersjuka som tvingats tillbaka till sitt arbete trots att den medicinska expertisen anser att de borde vara sjukskrivna längre.

Vi har hört talas om föräldrar som inte får vara sjukskrivna då de förlorat ett barn eftersom Försäkringskassans nya regler inte tillåter detta.

 

Vi ser hur arbetslösheten växer och allt fler hamnar i fas 3 och chanserna till nytt arbete minskar i samma takt som ersättningen från a-kassan minskas. Inte alla de som har arbete idag klarar heller att försörja sig och sin familj. Låglönejobben växer och för att klara sin ekonomi kanske det inte räcker med ett heltidsjobb!

Men hur påverkas ett samhälle på längre sikt av det som nu sker?

 

De som har det bra får det bättre genom generösa skattesänkningar samtidigt som de arbetslösa och sjuka får allt mindre pengar att röra sig med. Dessa förändringar påverkar helt klart sammanhållningen och solidariteten i samhället.

Den politiska debatten handlar inte längre om de utsatta. Istället handlar det om hur mycket vi ska sänka bolagsskatten med eller om vi har råd med ytterligare ett jobbskatteavdrag.

Hittills har regering och riksdag sänkt skatten för de som jobbar med drygt 80 miljarder kronor genom de fyra stegen i jobbskatteavdraget. Några av dessa miljarder hade varit ett välkommet tillskott för de som idag kämpar för att få familjens ekonomi att gå ihop.

 

Inom kort kommer alliansregeringen att presentera sitt förslag till budget för 2013. Strax därefter får vi veta vad socialdemokraterna och de övriga oppositionspartierna vill göra. Då får vi kanske svar på frågan om det kommer ytterligare statliga medel för att minska klyftorna i samhället. Men av det som hittills blivit känt handlar det mest om utbildning och infrastruktur.

 

Klyftorna ökar inte till följd av någon naturlag. Klyftorna ökar som en följd av politiska beslut.

 

I flera av landets kyrkor kan präster och diakoner berätta om det växande behov som finns. Kyrkornas bidrag i form av kläder, glasögon och kontanta medel har för många blivit ett välkommet och nödvändigt tillskott i hushållsekonomin.

 

Men har någon i regeringen ställt sig frågan hur de ökande klyftorna på sikt påverkar sammanhållning i Sverige?

Staten har ett ansvar för de svaga i samhället. Detta ansvar får ansvariga politiker aldrig svika.

 

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!