Dubbla spår Delad glädje

För nästan precis ett år sedan - 31 augusti 2011 - bytte Östergötlands ledande politiker strategi i järnvägsfrågan. Det lönade sig.

30 augusti 2012 06:00

I en artikel i Folkbladet berättade Norrköpings Lars Stjernkvist (S) och Linköpings Paul Lindvall (M) att det viktigaste för regionen var dubbelspår mellan Stockholm och Linköping. De gav inte upp den långa kampen för höghastighetsbanan Ostlänken. Men eftersom regeringen så tydligt markerat sitt ointresse för höghastighetsbanor så ville Stjernkvist och Lindvall skaffa sig en bättre förhandlingsposition gentemot regeringen. I positionsförflyttningen ingick även att städerna och länet förklarade sig villiga att ta ett stort ekonomiskt ansvar för att få till stånd nödvändiga förbättringar.

 

I går visade det sig att politikerna gjorde en riktig bedömning. Regeringen meddelade att de vill satsa uppemot 30 miljarder kronor på ett ostligt dubbelspår till Linköping.

 

Det är en mycket klok och viktig investering. Dubbelspåren innebär att förbindelserna mellan Linköping/Norrköping och Stockholm blir betydligt snabbare och säkrare. Förutsättningarna för godstrafik på räls förbättras avsevärt. Möjligheterna för pendling, affärer, företagsetableringar, inflyttare, universitetet och handeln förstärks när järnvägen knyter samman oss än mer med Stockholm.

 

Regeringens kommande beslut är inte bara ett resultat av framgångsrikt förhandlande och lobbande från Stjernkvist, Lindvall och andra aktörer i Östergötland och Sörmland. De sakliga och professionella skälen att förstärka järnvägsförbindelserna mellan Stockholm och Linköping har grundligt framförts i Trafikverkets Kapacitetsutredning som presenterades tidigare i år.

 

Politiskt var det också uppenbart att regeringen behövde smälla av några järnvägsraketer inför valet 2014. Det är viktiga väljargrupper som i hundratusental står på perrongerna och svär över försenade och inställda tåg.

Därför var det inte förvånande att Fredrik Reinfeldt i sitt sommartal för ett par veckor sedan markerade sitt stöd för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka. Den dubbla rälsen mellan Stockholm och Linköping (och mellan Borås - Göteborg) ingår i samma väljaranpassade arsenal som tunnelbanan.

 

I propositionen senare i höst kommer regeringen även att föreslå att anslaget till drift och underhåll av det befintliga järnvägsnätet ska permanentas på en hög nivå. Det sistnämnda är inte minst viktigt. De flesta tågresor för gods och människor sker faktiskt på gammal räls, med skraltiga kontaktledningar och haverisugna signaler.

 

Regeringen har tagit intryck av det starka tryck som bl a Östergötlands politiker har mobiliserat i järnvägsfrågan. Vilket får glädjen att bubbla på alla sidor i politiken. Kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Lars Stjernkvist (S) är minst lika glad som infrastrukturminister Elmsäter-Svärd (M).

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!