Låtsaslekar med Tobias Billström

 Faktum är att MP företräder ytterlighetsuppfattningar i denna fråga.

"Papperslösa" är en omskrivning för människor som illegalt uppehåller sig i Sverige. Miljöpartiets utgångspunkt är att de ska ha laglig rätt till sjukvård och skola.

4 juni 2012 06:00

Tobias Billström (M) är migrationsminister. Eller invandrarminister som statsrådets titel löd fram till 1996. Invandrarministern var då placerad på arbetsmarknadsdepartementet. Tobias Billströms fögderi sorterar däremot under justitiedepartementet. Vilket framstod som helt följdriktigt när jag lyssnade på Billström i Ekots Lördagsintervju. Maken till abstrakta politikjuridiska hårklyverier har sällan hörts i radion.

 

Regeringen har ingått en tämligen apart uppgörelse med miljöpartiet om "papperslösa" människors rättigheter. Efter valet 2010 var statsminister Reinfeldt angelägen om att tydligt markera att SD inte skulle få något inflytande i flykting- och invandringspolitiken. Ett lovvärt syfte; självklart är det så. Miljöpartiet och moderaterna står dock så långt ifrån varandra i själva sakfrågan att det är svårt att se hur förhandlingarna ska kunna avslutas på ett för båda parter hedersamt sätt. Faktum är att MP företräder ytterlighetsuppfattningar i denna fråga.

"Papperslösa" är en omskrivning för människor som illegalt uppehåller sig i Sverige. Miljöpartiets utgångspunkt är att även dem som inte har laglig rätt att vara i Sverige ska ha rätt till sjukvård och skola. Moderaternas utgångspunkt är att människor som fått avslag på sina ansökningar ska lämna landet. Saken kompliceras ytterligare av att uppfattningarna i frågan spretar rejält i de tre övriga regeringspartierna.

MP: s språkrör är missnöjda med regeringens förhandlingsvilja. Om det inte snart finns ett färdigt reformförslag så kommer MP att avbryta samarbetet. Så har det låtit.

 

Tobias Billström och Ekots reporter Tomas Ramberg bjöd på en halvtimmes skuggboxning i lördags. Ramberg ansträngde sig för att försöka bringa klarhet i hur Billström tänker sig att få frågan i hamn utan att vare sig MP eller något av de små allianspartierna lämnar skutan. Billström ansträngde sig i motsvarande grad för att inte säga någonting. På frågan om hur Sveriges reglerade invandringspolitik kan förenas med att människor som enligt reglerna inte har tillstånd att vara i Sverige likafullt ska få skattefinansierad vård/skola, svarade Billström att saken är komplicerad. Hans egen position är att "ofödda barn" är den enda grupp av dem som olagligen uppehåller sig i landet som ska få laglig rätt till vård. Även mödrarna till de ofödda barnen ingår i denna grupp, medgav migrationsministern när Ramberg frågade. MP: s position är att i princip alla ska ha rätt till vård och skola.

Intervjun var intressant som illustration till hur en hantverkspolitiker beter sig när något han inte alls tror på ska försvaras. Minoritetsregerandet ställer ibland sådana krav på statsråden. Hanteringen av själva sakfrågan är dock närmast pinsam. Sverige har en generös invandrings- och flyktingpolitik. Ska politikens legitimitet upprätthållas så krävs emellertid att människor som inte har tillstånd att vara i Sverige förmås att lämna landet. Att införa lagar som ger alla tillståndslösa rätt till vård och skola innebär i praktiken att en helt ny invandringspolitik införs. Det är otillständigt att moderaterna låtsas som att de förhandlar om införandet av en sådan politik.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson