Varför arbetar inte de arbetslösa?

Kärnfrågan är varför de arbetslösa inte arbetar? Är det arbetsmarknaden det är fel på; eller är det de arbetslösa som det är fel på?