Ellen Key skulle ha baxnat

Förenklat skulle man kunna säga att på en arbetsplats där alla slutar klockan 17 arbetar alla kvinnor gratis från klockan 15:51.