Arbetslöshet kan inte trixas bort

 S linjen tilltalar mig mest även om jag inte på något sätt avvisar nödvändigheten av enkla och MVG-fria jobb på arbetsmarknaden.

5 december 2011 05:32

Socialdemokraternas Förtroenderåd avvisade förslaget om arbetslösheten ska vara halverad inom fem år. Det var ett klokt beslut. Det allvarliga med långtidsarbetslöshet är att de arbetslösa steg för steg förlorar statusen som arbetskraftsutbud. De kommer inte i fråga för anställningar ens i goda konjunkturer. De saknar i många fall lämplig kompetens och utbildning. Regeringens huvudstrategi är att på olika sätt försöka göra det enklare och billigare att anställa människor. Förhoppningen är att detta ska innebära att fler enkla och tämligen okvalificerade jobb skapas på arbetsmarknaden och att långtidsarbetslösheten därmed kan får att minska. Socialdemokraterna vill å sin sida föra en politik där arbetslösa människor förädlas och kompetensutvecklas och att de därigenom får bättre chanser att kunna konkurrera om nya jobb lite högre upp i näringskedjan. S linjen tilltalar mig mest även om jag inte på något sätt avvisar nödvändigheten av enkla och MVG-fria jobb på arbetsmarknaden. Ingen kan dock  trovärdigt lova att arbetslösheten ska vara si eller så stor då eller då. Den som lovar sådant trixar. Och det har vi haft nog av.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!