Uteslutarkompaniet Moderaterna

5 december 2011 06:00

Visst har Widar Andersson rätt i kommentaren (29/11) till förre riksdagsledamoten Anne-Marie Pålssons bok Knapptryckarkompaniet om sina erfarenheter som ledamot i den Moderata riksdagsgruppen. Jag hörde henne själv i radions morgoneko berätta om den okritiska följsamheten och viljan att alltid inrätta sig i ledet.

 

Kommandonickandet kan med fördel också appliceras på min uteslutning ur Moderaterna 2002 efter 45 års medlemskap. Två ledande kyrkomoderater och en Centerpartist som haft fingrarna i Norrköpings kyrkliga samfällighet under några år avslöjades efter en tids grävande journalistik. Affären väckte stor upprördhet och uppmärksamhet även långt utanför Östergötland. Då krävde, formellt, en av de avslöjade, att jag skulle uteslutas ur partiet. Reellt var det andra krafter med bland andra riksdagsmannen Gunnar Axén och partiombudsmannen Per-Olof Thulin - en kommendantlik tjänsteman som var van att bli åtlydd och som hade partiledningens öra - som var pådrivare. Min kritik av Axéns extrema politiska åsikter, som faktiskt var så långt ifrån sansad moderat politik de kunde komma, hade gjort dem både arga (främst Thulin) och rädda (Axén, som ville bli omvald).

Operation uteslutning - som nästan aldrig i dag sker i ett parti - påbörjades; hyckleriet i partiombudsmannens skrivelser att saken skulle gå ?rättssäkert? till var lätt att skåda. Här var det inte fråga om rätt och sanning eller sakskäl; här gällde DDR-metoder! Märk väl att det inte handlade om att utesluta de avslöjade, som skott sig och skadat kyrkan!

Plötsligt konstruerades anklagelsen att jag allvarligt skadat partiet i de organ jag satt eller hade suttit! Ingen i förbundsstyrelsen ifrågasatte den - inte heller i partistyrelsen, där jag vägrades försvara mig. Dåvarande partisekreteraren Sven-Otto Littorin hade full tilltro till partiombudsmannen Thulin - den ?bäste ombudsman? vi haft, deklarerade han för mig.

 

Men nu kommer det allvarligaste i det här politiska övergreppet, som kostade mig uppdragen efter bland annat 17 år i kyrkomötet: ingen i partistyrelsen vågade häva upp sin stämma, när jag i ?resningsansökan? några veckor efter uteslutningen hade skickat upp sju skriftliga intyg från åtta partimedlemmar i de organ jag tillhörde eller hade tillhört. Alla bekräftade enstämmigt att jag skött uppdragen förträffligt! Fredrik Reinfeldt tillskrevs personligen av mig men valde - liksom han nu vägrar kommentera Anne-Marie Pålssons kritik - tystnadens filosofi. Två ytterligare försök att få upprättelse misslyckades. Uteslutarkompaniet hade nickat! Moderaterna med sylt på fingrarna är kvar som medlemmar!

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!