Otillräcklig matematik

7 september 2011 03:00

Jan Björklund (FP) är utbildningsminister. I går var det dags för honom att presentera sin del av regeringens budget. 1 miljard nya kronor ska satsas på matematikämnet i skolan. På politikers vis passade Björklund på att addera den nya miljarden med de 1,6 miljarder kronor som regeringen på tidigare presskonferenser redan destinerat till matematikens fromma.

I gårdagens pressmeddelande från Jan Björklund hette det sålunda att regeringen satsar 2,6 miljarder på matten.

Ledare
Nå. Det är som det är. Björklund fullföljer en urgammal tradition av politikmatematik.

Oavsett detta så är det klokt att använda skattepengar för att få upp intresset för matematik i de svenska skolorna. Problemen är stora.

Enligt en utredning från Statskontoret är mer än hälften av de lärare som undervisar i matematik inte behöriga matematiklärare. Vad jag förstår av uppgifter från lärarfacken så fortsätter även nedgången i antalet sökande till utbildningar för lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Björklunds nya miljard ska bl a gå till 120 nya undervisningstimmar i matematik för grundskoleelever. Fler av dessa lektioner ska dessutom vara lärarledda än vad som är fallet i dag. Frågan är var de ska komma ifrån; alla de lärare som behövs för att uppfylla utbildningsministerns budgetlöften?

Lärarförbundet har genomfört intervjuundersökningar för att få kunskap om varför så få studenter är intresserade av matematikläraryrket. Svaret är kort och lakoniskt att lönen är för dålig.

Så är det säkert. Den som lägger några års avancerade och ansträngande och oavlönade år på matematikpedagogiska studier vill självklart ha bra betalt under sitt yrkesliv.

Jan Björklunds möjlighet att göra något åt löneproblemet är tämligen små. Regeringen kan knappast besluta om att ingångslönen för en behörig matematiklärare ska vara t ex 45 000 kronor. Löner regleras i avtalsförhandlingar och genom löneglidning. Inte heller tycks marknadslagarna om tillgång och efterfrågan dra lönerna uppåt. Jag gjorde en snabb och summarisk rundringning till några kommuner och friskolekoncerner i går. Ingen av dem jag talade med vittnade om spektakulära löner för mattelärare. De flesta är dock överens om att införandet av den nya lärarlegitimationen kommer att göra skillnad. Lärarlegitimationen kommer att stänga arbetsmöjligheter för många av dem som idag tjänstgör som matematiklärare. Medan dessa fortbildar sig och/eller byter yrkesbana kommer det att bli en rejäl huggsexa om legitimerade mattelärare. Vilket borde dra upp lönerna rejält. Politikmatematik i all ära. Men det behövs mer marknadsdrivna löner om det ska bli drag i matten i de svenska skolorna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson