Rättschef med civilkurage

Civilkurage kan yttra sig på många olika sätt. Ett sätt att visa civilkurage  är att säga nej till lagar där staten bestämmer vad som är civilkurage. 

12 mars 2011 03:00

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund har försökt lansera sitt parti som en banerförare mot den regleringsivriga statens försök att lägga sig i sådant som verklighetens folk bör få bestämma själva. Många har ifrågasatt om KD med sin förbudstradition verkligen är rätt parti för detta uppdrag. Kristdemokraterna är också rätt så duktiga på att på egen hand torpedera sin trovärdighet som regleringsmotståndare. KD har t ex förordat att en civilkuragelag införs i Sverige. Tanken med lagen är att människor som inte ingriper för att bistå medmänniskor i nöd ska kunna straffas.

Olle Abrahamsson är rättschef på Justitiedepartementet. På regeringens uppdrag har han utrett huruvida en sådan lag bör införas. I går presenterade Olle Abrahamsson sin utredning. Han visade mycket begränsad entusiasm för att brist på civilkurage ska skrivas in i brottsbalken. Ett av hans tyngsta motargument var praktiskt och verklighetsförankrat. Brottsutredandet skulle försvåras eftersom en sådan lag skulle göra det svårt att få vittnen till övergrepp och olyckshändelser. Om man anmäler till polisen vad man sett men inte själv har ingripit löper man ju risk för att åka dit själv. Ett annat tungt motargument var mer av filosofisk/politisk natur. Till Ekoredaktionen sa Abrahamsson: "Att hjälpa en nödställd människa är i grunden en moralisk skyldighet, och det är inte säkert att staten ska lägga sig i vad som ytterst är människors moraliska bedömningar".

Det argumentet visste var det tog. Rättschefen visar civilkurage.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!