Industrin är framtiden

Fotografiska museet ligger i Stadsgårdshamnen i Stockholm. Museet är en succé. Under sina första sju månader har företaget växt från två till femtiofem anställda. 350 000 besökare har betalat entré. I går kväll var forskningsinstitutet Ratio på Fotografiska. Inför en stor publik diskuterades "Foto, Företagande, Framtid".
Jag var där.

21 januari 2011 03:00

Annika von Hausswolff är fotograf och professor vid Högskolan för fotografi i Göteborg. Tillsammans med kollegan Jan Jörnmark har hon fotograferat industriella lämningar runt om i världen. Bilder av platser som har varit väldigt viktiga i tidigare skeden av industrins utveckling. Allt förändras ständigt. Så även det svenska industrisamhället. De stora svenska industriföretagen som bildades i början av 1900-talet är fortfarande mycket viktiga för svensk ekonomi. Men de skapar inga nya jobb. I politiken är det mest politiskt korrekta man kan göra att hylla småföretag och småföretagare. Småföretagandet är föremål för en intensiv uppvaktning från skattefinansierade satsningar. Inget fel i det förstås. Småföretagandet är viktigt. Men det är inte där jobben växer till. Enligt Nils Karlson - vd på Ratio - är det endast en (1) procent av företagen som skapar nya jobb i märkbar skala. Det är de snabbväxande företagen som är mest intressanta som jobbkreatörer. Det politiska intresset för dessa företag är ännu tämligen svalt.

När och om dessa snabbväxande företag industrialiseras kan det börja hända riktigt viktiga saker. Industriellt tänkande skapar stabilitet, är kvalitetshöjande och skapar nya marknader för entreprenörer och driftiga leverantörer. Ny industri är synonymt med många anställda, med export och med rejält inflytande på samhälle och ekonomi. Det nya Sverige kan hämta inspiration från Annika von Hausswolffs och Jan Jörnmarks bilder av det gamla och passerade industrisamhället ruiner. Visst är många av bilderna vemodiga och sorgsna. Tankarna går till alla dem som arbetade, skapade och slet i de nu förfallna fabrikerna. Vemodet bör emellertid balanseras mot förhoppningar och nybyggarlust. Industrin är historia och framtid på samma gång.

Fotografiska är ett exempel på detta i sig själv. Museet är ett snabbväxande företag i en växande upplevelseindustri. Runt om i Sverige finns liknande ansatser och embryon till kommande vårdindustrier, utbildningsindustrier, spelindustrier, handelsindustrier och säkerhetsindustrier.

Svensk industri har en kraftfull och mäktig historia som gör sig bra på konstnärliga fotografier. Så är det. Svensk industri har dock först och främst stora och häftiga framtidsutsikter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!