Björklunds islamister

Björklund borde sagt att Vilks provocerar den muslimska världen med sin effektsökande installation. Då hade hans inlägg på partirådet blivit ett kraftfullt och seriöst försvar för yttrandefriheten. Nu blev det mest snöd partitaktik.

31 maj 2010 03:00

Jan Björklund är utbildningsminister och ledare för Folkpartiet. I helgen har folkpartisterna samlats i Uppsala för att hålla partiråd.

 

Björklund talade till sin församling. Han försvarade konstnären Lars Vilks rätt att uttrycka sina åsikter. Dessvärre använde Björklund ett i mina ögon väl obildat argument i sitt försvar för Vilks. Enligt Ekot sa Björklund att "Lars Vilks har provocerat islamister" med sin profetliknande rondellhund.

 

En person som är islamist är anhängare av politisk islam. Nationalencyklopedin jämställer islamism med andra former av kristen och profan fundamentalism. Det som förenar fundamentalister av olika läger är att de vill att en viss religion eller ideologi ska styra hela samhället. T ex ska sådant som domstolar och skolor vara religiösa eller ideologiska.

 

Islamist är med rätta ett skällsord i västvärlden och i liberala kretsar i hela världen. Därför använder Jan Björklund ordet islamist i sitt försvar för Lars Vilks. Björklund borde sagt att Vilks provocerar den muslimska världen med sin effektsökande installation. Då hade hans inlägg på partirådet blivit ett kraftfullt och seriöst försvar för yttrandefriheten. Den muslimska världen är nämligen inte någon fiende eller motståndare. Den är sammansatt och till stora delar god, inkännande och sympatisk. Yttrandefrihetens kärna är att även de goda kan gisslas och provoceras. Nu gjorde i stället Björklund det lätt för sig. Han använde Vilks för att slå mot de hotfulla islamisterna.

 

Björklunds tal på partirådet var därför snarare ett utslag av snöd partitaktik än ett rakryggat försvar för yttrandefriheten.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson