Nu ska skolan bli osocial

12 februari 2010 03:00
Tobias Krantz (FP) är högskole- och forskningsminister. I går presenterade han ett förslag till ny lärarutbildning. På DN Debatt hävdade Krantz att problemet med den svenska skolan är att "skolans sociala roll har skruvats upp samtidigt som kunskapskraven tonats ned." Det ska det nu bli ändrig på. Förstår jag Krantz rätt så ska kunskapskraven skruvas upp och skolans sociala roll tonas ned. Det är en anmärkningsvärd programförklaring. Kunskapskraven ska självklart vara stora. Men står detta verkligen i motsättning till trivsamma skolor med avspända sociala miljöer? Det får anses vara bevisat att alltför få - färre än förr - av eleverna i de svenska skolorna ägnar sig åt matematiska och naturvetenskapliga studier. Orsakerna till detta finns i huvudsak utanför skolans värld. Kort sagt är sociala medier betydligt mer i ropet än ingenjörer. Inom många samhällssektorer värdesätts kompetenser i kommunikation högre än förmågan att sätta upp en ekvation. Denna samhällsutveckling kan knappast avfärdas som "flum". Det är som det är. Skolans utbildningar av lärare och studenter är i allt väsentligt speglingar av det omgivande samhället. Knappast särskilt flummigt det heller. "Utveckling" är inte ett självskrivet positivt begrepp. Utvecklingen kan ibland och i vissa avseenden vara mindre lyckad. Som ordspråket lär oss; ibland kastas barnet ut med badvattnet.

 

Tobias Krantz lägger många kloka förslag. Tydliga yrken med tydliga examina - yrkeslärare och lågstadielärare är inte synonyma jobb - är sunt. På detta och flera andra områden vill Krantz på ett klokt sätt korrigera tidigare begångna fel. Det som stör mig är att regeringen uppenbart betraktar "skolans sociala roll" som ett av felen som nu ska åtgärdas. Snacka om att vara i otakt med tiden.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!