Lymmellagen något för Sverige

Den danska "Lymmellagen" fungerar. Extrema personer som rest till Köpenhamn för att ställa till med gatustrider och förstörelse har hittills kammat noll.

14 december 2009 03:00
Polisen har visat stor effektivitet när det gäller att skydda liv och egendom under det pågående klimattoppmötet.Lymmellagens ger polisen möjlighet att i förebyggande syfte hålla människor i förvar under tolv timmar. Såväl klimatmötet som sådant som de stora folkliga klimatdemonstrationerna har därför kunnat genomföras med värdighet och engagemang. Jag skulle gärna se en svensk variant av danskarnas Lymmellag. Destruktiva och störda personer tillåts alltför lättvindigt att förstöra demonstrationer och andra stora folkliga evenemang som till exempel derbymatcher i fotbollsallsvenskan. Lymlarnas härjningar riskerar att skrämma bort vanligt folk från publika arrangemang. Utvärderingar av polisens insatser i Köpenhamn kommer säkert att visa att ett antal människor har blivit tagna i förvar av misstag. Sådana händelser kan beklagligt nog aldrig undvikas.

 

Det finns som bekant inga fria luncher; ett pris måste alltid betalas av någon. Utan Lymmellagen hade sannolikt fler demonstrationer urartat med omfattande person- och egendomsskador som följd. Det priset är sämre.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!