Projekt avsossefiering

Staten har sålt rättigheterna för 466 apotek. Köparna värderade rättigheternas värde till knappt sex miljarder kronor.
Affärsupplägget är på ett sätt väldigt lagomsvenskt. Staten fortsätter som största apoteksägare.

10 november 2009 03:00
Staten äger också hela infrastrukturen med lagstiftning och det centrala dataregistret för recept och läkemedel i centrum.
Det är svårt att hitta någon sansad person som är upprörd över att rättigheterna för ungefär hälften av landets apotek nu åter övergår till privata företag. För egen del har jag svårt att mobilisera några större känslor av något slag i denna sak.
Men det finns en annan och intressant berättelse där apoteken är ett av kapitlen.
För att låna ord av Centerpartiets ledare Maud Olofsson så ingår apoteksförsäljningen i storyn om hur Sverige ska ”avsossefieras”.
Socialdemokraterna har styrt Sverige under 65 av de senaste 77 åren. Genom det långa maktinnehavet har S kunnat skapa och förankra en berättelse om Sverige som ett mycket speciellt och mycket Socialdemokratiskt samhälle. Den ”svenska modellen” med höga skatter, omfattande omfördelning, generella socialförsäkringar, starka fackföreningar och en stor andel statligt ägande är insvept i en Socialdemokratisk aura.
De få borgerliga regeringar som styrt landet har betraktats som ett slags sommarvikarier som kommit in medan S tar igen sig i hängmattan.
För sex år sedan inledde Moderaterna sin stora omvandling. De klädde sig i nya skrudar och bildade en Allians med de tre små borgerliga partierna. Den långsiktiga målsättningen var att göra borgerligheten till ett naturligt regeringsalternativ. Den Socialdemokratiska särprägeln måste bort. Ska strategin lyckas krävs att Sverige blir ”ett land bland andra.” I ett land som är ungefär som alla andra västländer är det naturligt med borgerliga regeringar.
Den nyvalde Moderatordföranden Fredrik Reinfeldt var tidigt ute och presenterade sin ambition att det svenska skattetrycket skulle sänkas till ett europeiskt genomsnitt. Dit är det fortfarande långt. De fyra jobbskatteavdragen till trots; Sverige ligger ännu i skatteligans världstopp. Avsikten har dock aldrig varit att genomföra skattechocker. Människorna ska steg för steg hinna vänja sig vid ett Sverige med lägre skatter. Socialförsäkringarna och a-kassan har gradvis blivit mindre förmånliga. Manegen krattas så sakta för ett läge då privata försäkringar – låt vara obligatoriska – uppfattas som naturliga och okontroversiella. Några statliga bolag som Vin & Sprit har sålts, fackföreningarna – främst LO – har tvingats anpassa sig till den fria rörligheten på EU: s arbetsmarknad. Valfrihet och privata utförare blir allt vanligare i stora offentliga tjänstesektorer som vård, skola, omsorg, arbetsförmedling och bilbesiktning.   
Försäljningen av 466 apotek ingår i projekt avsossefiering.
S har nu att förhålla sig till den borgerliga berättelsen om ”Sverige som ett land bland andra”. Partiet måste välja sina strider. Apotek, friskolor, lite lägre inkomstskatter och valfrihet är inga problem. Detta och mer därtill kan mycket väl inrymmas i en förnyad socialdemokratisk modell.
Får S valrörelsen dit partiet vill så kommer valkampen att handla om arbetslösheten. Har det gått långsamt med att anpassa skattetrycket till ett slags Europastandard, så har det gått desto fortare med arbetslöshetssiffrorna. 10 procents arbetslöshet utgör ungefär ett europeiskt genomsnitt. I den Socialdemokratiska berättelsen är 10 procents arbetslöshet synonymt med massarbetslöshet och likställt med växande, oacceptabla klyftor.  Regeringen intar däremot en mer tillbakalutad attityd. I en intervju med Ekoredaktionen i går konstaterade finansminister Anders Borg att 10 procents arbetslöshet är ”bekymmersamt”.
Bekymmersamt läge eller socialt oacceptabel massarbetslöshet? Valutgången avgörs av vilken av dessa verklighetsbeskrivningar som väljarna kommer att ta till sina hjärtan.
Blandekonomi i apoteksbranschen ryms däremot utan besvär i båda blockens berättelser om det goda samhället.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson