Kan ryssen så kan vi...

Regeringen har sagt ja till den rysktyska gasledningen Nordstream. Ledningen dras på internationella delar av Östersjöns botten. Ett antal länder, däribland Sverige, har dock rätt att yttra sig över bygget eftersom ledningen berör ländernas s k ekonomiska zoner i Östersjön.

6 november 2009 03:00
Frågan är laddad med många konflikter.

 

Folkpartiets riksdagsledamot Carl B Hamilton dömer ut gasledningen eftersom den är rysk. Naturresurser som gas är säkerhetspolitisk hårdvaluta. Hamilton anser att gasledningen ger Ryssland ett ökat inflytande i Europa i allmänhet och i Östersjöregionen i synnerhet. Kärnkraftsvännen Hamilton befarar även att Sverige ska lockas att importera rysk naturgas i stället för att satsa på kärnkraft. Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson dömer ut ledningen eftersom den ska transportera fossil naturgas. Naturgas är positivt ur klimatsynpunkt bara om det jämförs med kolkraftverk. Peter Eriksson ser därför självklart hellre satsningar på förnybara energikällor.

 

Vänsterpartiets Lars Ohly dömer ut gasledningen av de flesta tänkbara skäl. Ohly kan rentav tänka sig att en ny regering river upp beslutet att säga ja.

 

Så blir det förstås inte. Om kalkylerna fortsatt håller för det rysk-tysk-nederländska företag som ska bygga ledningen så kommer den att byggas.

 

Sverige behöver dock inte sitta med armarna i kors och bara se på när Ryssland förstärker sitt säkerhetspolitiska slagläge som fossil energileverantör. De baltiska länderna och Polen riskerar att hamna i kläm. De är i stort behov av energitillskott. Östersjöledningen med naturgas går dem förbi; den dras direkt mellan Ryssland och Tyskland.

 

Sverige är, vid sidan av Norge, en av världens mest utsläppsfria elproducenter. Inget hindrar Sverige från att bli en större exportör av el från vatten- och kärnkraftverk. I stället för att be och böna om rysk naturgas kan t ex de baltiska länderna importera svensk och klimatvänlig el.

 

Oppositionen motsätter sig emellertid inte bara ryska gasledningar. Miljöpartiet har å sin sida hotat med att återinföra förbudet mot ny kärnkraft om det blir ett regeringsskifte nästa år.

 

Det är lite för många nej i den grönröda energipolitiken just nu. Jag kräver inte "Da" till rysk gas. Men varför inte Ja till svensk elexport?

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson