Herregud...

4 juni 2009 03:00
I mer än trettio år har barnen i Kättingeskolan på Vikbolandet firat skolavslutning i Jonsbergs kyrka. Men i år blir det inte så. Maria Svalin är rektor på Kättinge skola. I gårdagens NT säger Svalin att ingen ska "pådyvlas en viss religion" i ett land där det råder religionsfrihet. Det har hon förstås helt rätt i. Men frågan är om det kan anses att skolbarnen "pådyvlas" en kristen religion genom att vistas en timma i en kyrka där en liten del av programmet består av en präst som säger något om det kristna budskapet?

 

Ledare
Jag ringde upp skolkommunalrådet Lars Stjernkvist (S) för att få hans syn på saken. Stjernkvist markerar att han inte direkt vill kommentera skolavslutningen i Kättinge:"Det är rektors ansvar att besluta om skolavslutningens former".

 

Däremot tycker han att det finns anledning att diskutera saken på ett mer generellt plan. Stjernkvist anser att det vore olyckligt om skolorna drabbas av något slags kyrklig "beröringsskräck".

 

 

Han jämför med diskussionerna om politikers och politiska partiers möjlighet att medverka på skolorna. "Jag har talat med rektorer som är oroliga för att låta t ex en moderat eller socialdemokrat informera om sin politik. De uppfattar skolans skyldighet att vara partipolitiskt neutral som om alla partier i så fall måste komma till skolan vid samma tillfälle", sa Stjernkvist. Att ordna sådana stora evenemang är emellertid tidskrävande och inte så sällan pedagogiskt ineffektivt. Stjernkvist kan därför förstå att rektorer frestas att säga nej till all partipolitisk medverkan på sina skolor.

 

"På motsvarande sätt kan jag förstå om rektorer kanske känner tveksamhet inför skolavslutningar i kristna kyrkor. För balansens skull upplever de att alla andra kyrkor och religioner också borde vara med vid skolavslutningen. Och eftersom sådana arrangemang inte är så lätta att genomföra, så ter det sig enklare att säga nej till all religiös medverkan i skolan", resonerar Stjernkvist.Men han ser gärna att skolorna förhåller sig mer odramatiskt och pragmatiskt till såväl partier som kyrkor: "Att samverka med samhället utanför skolan är viktigt. Eleverna blir inte sossar för att en Socialdemokrat kommer på besök. De blir heller inte pådyvlade en religion för att de firar skolavslutning i en kyrka eller i en moské", sa Stjernkvist.

 

Jag håller med. Politiskt korrekt beröringsskräck är trist.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!