V har fel om Lissabonfördraget

Några vänsterpartipolitiker skriver i Folkbladet på temat "V vädjar till s: Stoppa Lissabonfördraget". (V) vill säga nej till det nya EU-fördraget för att - säger man - rädda den svenska kollektivavtalsmodellen.

20 november 2008 03:00

 

Vi är helt eniga med v om vikten av att skydda löntagarnas rättigheter. Vi är också djupt kritiska både mot EG-domstolens dom och mot att regeringen nu vägrar låta utredningen om Lavalfallet redovisa sitt uppdrag innan riksdagen ska godkänna fördraget.


 

V har däremot en annan uppfattning än v-politikerna både om hur vi bäst värnar kollektivavtalen och om själva fördraget. Här står vänsterpartisterna för en helt annan linje än LO och europeisk fackföreningsrörelse.

 

V påstår att EG-domstolen har "dömt ut rätten att kräva kollektivavtal av företag från andra EU-länder som verkar i Sverige". Det är inte sant! Facket får självklart kräva kollektivavtal av alla utländska företag i Sverige, och vidta stridsåtgärder för att uppnå minimivillkoren enligt EU: s regler och utstationeringslagen. Problemet, och det gäller inte bara Sverige, är att man inte får vidta stridsåtgärder för att uppnå mer än minimireglerna, dvs lika lön för inhemsk arbetskraft och utländska löntagare. Det problemet gäller tillfälligt verksamma utländska företag, inte de som etablerar sig fast i Sverige. Där har v sakligt fel.

 

Men - även utan v: s överdrifter är problemet illa nog. Domen är ett allvarligt hot mot både principen om lika lön för lika arbete, och mot löntagarnas rättigheter. Lägg där till bristen på myndighetssamverkan mellan länder.

 

Lissabonfördraget stärker dock skyddet för fackets rättigheter. Får vi dessutom som både Europafacket och majoriteten i Europaparlamentet vill, ett socialt protokoll och förändringar i svensk och europeisk lag anser både vi och de flesta experter att vi kan reda ut problemet. Sådana ändringar kan tas med majoritetsbeslut.

 

Vänsterpartisterna antyder att lösningen skulle vara att hota med ett nej för att pressa fram "garantier" för löntagarnas rättigheter. Men chansen att få igenom en sådan garanti i fördraget är näst intill noll! Tror v att högerregeringar som de i de baltiska staterna, Polen, Tjeckien, Italien m fl kommer att acceptera ännu hårdare skrivningar till stöd för fackets rättigheter än de som redan finns? Det tror inte vi! Särskilt inte som vissa av dessa högerregeringar är lika EU-skeptiska som v och gärna avstår från det nya fördraget.

 

EU behöver Lissabonfördraget. Det ger bättre skydd för löntagarna och de fackliga rättigheterna, gör det möjligt att gå vidare med EU: s utvidgning, stärker samarbetet i klimat- och energifrågor och mot gränsöverskridande brottslighet. Det stärker faktiskt också öppenheten, de nationella parlamentens inflytande och skyddet för en nationell välfärdspolitik.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Billy Gustafsson Riksdagsledamot (s) Göran Färm Europaparlamentariker (s) Louise Malmström Riksdagsledamot (s) Kari Murtola LO-kommittén i östra Östergötland