Kort livstid för fångar

22 maj 2008 03:00
I går avgjorde Högsta Domstolen hur långt ett livstidsstraff är. Av gårdagens domar att döma betyder en svensk livstidsdom någonstans mellan 14 och 16 år i fängelse.

 

Tidigare fick livstidsdömda brottslingar ansöka hos regeringen för att få sina "livstider" omvandlade till tidsbestämda straff. Den förra socialdemokratiska regeringen avskaffade det ålderdomliga systemet och gav i stället en särskild tingsrätt uppdraget att rättsligt pröva ansökningarna från de livstidsdömda. Sökande som är missnöjda med tingsrättens beslut kan överklaga till högre instans.

 

Jag är ingen "öga för öga och tand för tand" - gubbe. Men Högsta Domstolens utslag avvecklar i praktiken livstidsstraffet. Var det verkligen så det var tänkt?

 

Med ett tidsbestämt straff följer numera närmast automatiskt en straffrabatt på en tredjedel av strafflängden. Den dömde mördare som i går fick sin livstid omvandlad till 21 år i fängelse kan således direkt kapa 7 år från strafftiden. 14 år är förvisso ett långt straff. Men 14 år motsvarar i dag endast ungefär en sjättedel av en normal livstid.

 

Jag ställer mig tveksam till avvecklingen av livstidsstraffet. Straffrabatten borde inte gälla i de här fallen.

 

Än mer betänksam blir jag när jag läser att Högsta Domstolen ska låta "risken för återfallsbrottslighet" väga tungt i bedömningarna. Okey för att det finns mer eller mindre solklara fall - en kille med obotlig cancer och kanske bara ett halvår kvar att leva lär väl t ex inte riskera att återfalla i särskilt omfattande brottslighet. Men i mer osäkra ärenden torde bedömningar av återfallsrisker vara tämligen lotteribetonade.

 

Domstolarna bör ta en sak i sänder. Först ska den dömde sitta av det straff han dömts till. Eventuella återfall får domstolarna hantera när och om de återkommer. W A
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!