Valfri invandring

Dan Eliasson är generaldirektör för Migrationsverket. Eliasson är bekymrad. Jag förstår honom. Sveriges asylpolitik fungerar mycket dåligt.

11 februari 2008 03:00

 

Den svenska modellen bygger på att varje ansökan om uppehållstillstånd ska prövas individuellt. Den som får ja kan stanna. Den som får nej på sin ansökan ska lämna Sverige.

 

Enligt en sammanställning som Dagens Nyheter publicerade i går, så stämmer inte kartan med verkligheten.

 

De flesta som fått avslag på sin ansökan stannar nämligen kvar i alla fall. Och polismyndigheten bryr sig inte om att verkställa utvisningsbesluten som Migrationsverket och domstolarna fattar beslut om. Av de 3398 personer från Irak, Iran, Afghanistan och Somalia som förra året fick avslag på sin asylansökan, återvände 263 personer frivilligt. Endast 44 utvisades med tvång, skriver DN. Resten stannade kvar. Med vad som måste vara tidernas understatement, kommenterade Dan Eliasson den laglösa situationen i gårdagens DN: "Det skapar [ ] vissa tvivel om effektiviteten i asylsystemet", sa Eliasson.

 

Man skulle kunna beskriva det inträffade mer rakt på sak. Invandringen till Sverige är inte längre reglerad. Vare sig de asylsökande eller polisen bryr sig om Migrationsverkets beslut. Sverige har fri invandring. Den enskilde väljer själv.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!