Låt oss göra det vi måste med värdighet

Det sker sannolikt genom att du andas in när du är på fel plats vid fel tillfälle.

Nu kommer alla gå Coronatrappan 2020. Ingen kommer undan. Du kommer gå den vare sig du vill eller inte. Coronatrappan 2020 kan liknas vid rysk roulett med 4 olika typer av skott som kallas A, B, C och D. 

Alla har redan fått ett skott. Avfyrning sker in i din mun, näsa eller ögon för att nå dina lungor. Du vet inte att det avfyrats förrän ca 1 vecka efteråt. Du kommer aldrig säkert veta när, var och hur det skedde. Om du får A, B, C eller D styrs huvudsakligen av slumpen men beror också på din ålder och ditt hälsotillstånd. Ju yngre och friskare du är desto större chans att du får A eller B. För ökande ålder och sämre hälsotillstånd, desto större risk att du får C eller D.

Du avgör med ditt beteende hur stor risken är att skottet avlossas, Det sker sannolikt genom att du andas in när du är på fel plats vid fel tillfälle eller aktivt men omedvetet för in skottet i dig via dina fingrar och händer in i din mun, näsa eller ögon.

Om vi inte gör mer än nu så går det illa. För en vital 60-åring blir det ungefär följande resultat av 1000 skott. Alla skott börjar på trappsteg A och går sen vidare.

 

A - 600 skott. Du får allt från en knappt märkbar förkylning till en lätt influensa som går över efter 1 vecka upp till ca 3 veckor. Sen är du säker men bara om du blivit testad. Om du inte är testad blir du E, Ej testad. Om du blir testad och godkänd blir du F, Frisk och Immun. Du har fått ett vinstskott klass A.

 

B - 100 skott. Du börjar som A men blir efter ca 1 vecka däckad under 1-3 veckor med hög feber en bit över 39 grader och mår skitdåligt. Du får vårda dig själv i hemmet och behöver någon som hjälper dig med allt du behöver få hem allt du inte har i hemmet. Vem är Någon? Totalt ca 4-6 veckor i hemmet. Sen är du säker men bara om du blivit testad. Om du inte är testad blir du E, Ej testad. Om testad och godkänd blir du F, Frisk och Immun. Du har fått ett vinstskott klass B.

 

C - 35 skott, Du börjar som A ch B men behöver sen intensivvård i ca 2 veckor och är under tiden helt beroende av andra som häller dig vid liv. Vem är andra? Det är personalen som jobbar på intensivvården. Tyvärr tillhör du oprioriterad grupp så du får ingen intensivvård men du är nu i alla fall på någon form av sjukhusanläggning. Här finns två möjligheter beroende på hur vi alla lyckas stoppa smittspridningen. Vem är alla? Alla är samtliga människor och du är en av dem. Misslyckas vi stoppa smittspridningen så blir 25 skott av C omvandlade till D och bara 10 blir kvar son C. De kvarvarande i C tillfrisknar efter ytterligare 5-10 veckor. Sen är du säker men bara om du blivit testad. Om du inte är testad blir du E, Ej testad. Om testad och godkänd blir du F, Frisk och Immun. Blir du kvar som C kommer du minnas det resten av ditt liv som en hemsk tid. 

 

D - 15  skott. Du börjar som A, B och C men har otur och dör.  I värsta fall utökas denna grupp med ytterligare 25 från C som omvandlats till D..D är dödsskott

 

E - 250 skott. Du kan med ditt beteende och tur få vänta med ditt skott och får vänta på att ett vaccin dyker upp 2021 som räddar dig från att själv få uppleva något av alternativ A, B, C eller D. Du riskerar dock varje dag med en enda liten miss i ditt beteende få starta på A för att kanske gå vidare till B. Och till C. Och till D. Du är inte säker.

 

F – Frisk och Immun. Du har haft tur. 

 

Oavsett vad du tror om siffrorna ovan och hur du agerar så har vi inte längre något val. Alla människor har redan fått ett skott var men väldigt få av totalen av skott har ännu avfyrats.

Vi kan påverka när och hur många skott som avfyras. 

Det du gör påverkar andra och hur andra gör.

Vi måste alla göra allt för att bromsa smittspridningen, 

Vi ska alla igenom Coronatrappan 2020. Låt oss göra det med värdighet och respekt för varandra. 

En dag när detta blåst över och mer än 99 procent av oss kommit igenom levande så beakta att:

Du blir ihågkommen i positiva tankar för de goda saker du gjort för andra. 

Du blir i andra tankar ihågkommen för andra saker, till exempel hur mycket pengar du tjänat.

Om du vill öka dina chanser och därmed chanserna för oss alla så följ alla rekommendationer från våra svenska myndigheter som ett minimum.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa