Låt de som kan ämnet ta plats

16 oktober 2019 11:15

Hur få en skola där lust att lära, och att lära ut blir primärt?

En skola där kreativt lärande får betygshets bli sekundärt?

Hur blir vår största arbetsplats bäst på kvalitet?

Hur få fram kunniga ämneslärare i stor kvantitet?

Futtiga få sökande på varje utbildningsplats.

Låt antagningen fyllas av lärare som tar plats.

Lärarutbildningen ska anta lärare i konkurrens.

Belöna jurist, ekonom och teknolog för lärarkompetens.

Vilken är Skolverkets riktning på kompassen?

Vilken strategi får läraren bli bäst i klassen?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Claes Thulin