Lägg inte allt på läraren

På många skolor finns det en etablerad nonchalans och respektlöshet mot lärare och skolpersonal. Internationell statistik visar att svensk skola är stökigast i hela OECD. Alla drabbas av stöket i skolan, både personal och elever, och alla förlorar på det. Stöket måste mötas med kraftfulla åtgärder om vi vill förbättra lärandet och skolresultaten. Vi har inte råd att blunda för problemet.

Det ska inte vara upp till den enskilda läraren att ta hela ansvaret kring att hantera oordning, som det ofta är i Norrköpings skolor nu. Ordning, trygghet och studiero ska råda över hela skolan, inte bara i klassrummet. Därför krävs det en organisation i varje skola som arbetar efter tydliga riktlinjer och ordningsregler, så att eleverna och personalen vet vilka konsekvenser och åtgärder det blir, om man bryter mot dem. Då måste hela skolan, huvudmannen och också föräldrarna, vara med på tåget.

Jag skrev en motion, där jag föreslår att huvudmannen i samråd med skolans ledning skulle införa en vård- och trygghetsenhet, som består av olika väl samspelta team, som trygghetsteam, elevvårdsteam och mentorsteam. Enhetens funktion ska vara att både arbeta med disciplin, vård och studier samtidigt, på ett löpande och förebyggande sätt. Detta för att förbättra elevernas skolgång, oavsett förmåga eller uppförande.

En enhet som skapar ett studievänligt klimat i hela skolan och som hjälper lärarna, på ett genomtänkt sätt, med att ta hand om de elever som förstör lektionerna, för sig själva och för resten av klassen. Meningen med skolan ska vara att de elever som klarar sina studier, får göra det i lugn och ro och de elever som har problem med sin skolgång, får adekvat hjälp, utan att vara ett störningsmoment för andra.

Liknande vård- och trygghetsenhet ska finnas i varje kommunal grundskola i Norrköping, för att säkra likvärdigheten mellan skolorna, så att varje elev får möjlighet till en bra utbildning oavsett förmåga eller skola.

Kommunfullmäktige avslog min motion, med motiveringen, att det är rektorn som ansvarar för skolans inre organisation. Visst är det så, men nämnden har det övergripande ansvaret för hela kommunens utbildningsverksamhet. Den passivitet som Utbildningsnämnden visar i den frågan överensstämmer med kritiken från kommunrevisionen, om att nämndens styrning och kontroll av verksamheten inte har varit tillräckligt under 2017.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa