Lagarna och ordningen

14 oktober 2017 06:15

Lag och ordning är ett stort och tungt område på moderaternas pågående arbetsstämma i Örebro. Jag är där för att lyssna på debatterna och för att uppleva politik live; då politik är som bäst och mest nyansrik. För ett par decennier sedan var Moderaterna närmast synonymt med just lag och ordning. Så har det inte varit på ett tag nu. På stämman pågår därför Operation återkomst.

Statsvetaren och den fristående S-skribenten Stig-Björn Ljunggren resonerade i Svenska Dagbladet häromdagen om ”Gösta Bohmans teori om det sluttande planet”. I sammanfattning var teorin den legendariske partiledaren Bohmans sätt att kritisera de partivänner som på 1960-talet argumenterade för Borgerlig samling - det som fyrtio år senare blev Alliansen. En borgerlig samling skulle innebära att M behövde lämna vissa politiska positioner som då dels kan övertas av andra och dels kan innebära att hela det politiska fältet flyttas vänsterut.

Bohman fick "delvis rätt", skriver Stig-Björn Ljunggren. När M under Bildt "övergav nationalismen" till förmån för EU och globalisering så fick SD sin chans. När M under Reinfeldt "övergav den restriktiva invandringspolitiken" så gavs SD chansen att ta "det stora språnget", enligt Ljunggren i SvD. Det ligger nog mycket i det.

"Partiet för lag och ordning är tillbaka", utropade den rättspolitiske talespersonen Tomas Tobé när han på fredagen inledde debatten om lag och ordning. En mängd talare deltog i den följande diskussionen.

"Äntligen känner jag igen Moderaterna", sa ombudet Jari Prenker Puustinen från Eskilstuna. Hans ord kan representera uppfattningarna hos en majoritet av ombuden i Örebro. Men kritiska röster finns. Strax före stämman luftades förslag från partiledningen om sådant som inrättande av kommunala poliser, strängare straff, utökad kamerabevakning, möjlighet för vittnen att vara anonyma i rättegångar och ett nationellt tiggeriförbud. På stämman fick flera av förslagen nyanseras. Kommunpoliserna blev ordningsvakter medan anonyma vittnen gled iväg till en utredning. Men tendensen i rörelsen är tydlig. Moderaterna tänker ta upp striden med S och SD om lagen och ordningen i landet. Vilket förhoppningsvis kan leda fram till breda och kloka uppgörelser om poliser, tiggeri och om ökad trygghet i samhället i stort.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!