Kvartetten har misslyckats

Lars Stjernkvist (S) är kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Han säger "Politik handlar om att välja och att välja bort” och ”Den politiker som lovar allt till alla är inte trovärdig”. Jag håller med. Men att lova allt är precis vad Stjernkvist gör. Under fyra år har jag lyssnat på hur S och kvartetten ”kommer att, påbörjat med, ska göra”. Faktum är att Lars Stjernkvist med sin kvartett misslyckats med sina ”vi ska göra” och även haft problem med att få budget i balans.

Lars Stjernkvist hävdar att de tillfört skolan mer pengar för att stärka kvaliteten. Bra, men skolresultaten sjunker och både elever och personal mår inte bra. Konsekvensanalys kallas det. ”Ingen kunde förutse”, ett annat av Stjernkvists favorituttryck – stämmer inte. Vi har enträget försökt att få majoriteten att fundera över och ta reda på alla möjliga orsaker till nuvarande situation, inklusive hur migrations- och invandringspolitiken påverkar Norrköping.

Jag är medveten om att det finns många orsaker till nuvarande situation i Norrköping, inte bara migrationspolitiska. Det finns mycket man kan förbättra. När det gäller skolan, har jag bland annat ifrågasatt strukturersättning och modersmålsundervisning. 2016 inför budgetarbetet fick vi information om att Mosstorpsskolan går bra, då i området (Skärblacka) bor många föräldrar som är akademiker (vilket är mycket felaktigt påstående). Vid ett annat föredrag säger en annan kommunalanställd att arbetslösheten i Skärblacka är mycket låg men det har inget med hög utbildning att göra. Är det inte då ansvarsfullt att kolla på alla variabler, även den demografiska bilden?

Lars Stjernkvist säger och skriver att "varken jag eller någon annan vet hur ekonomin kommer att utvecklas”. Det stämmer inte. Det kommer att bli tuffare med en mycket urholkad välfärd. Detta borde vara solklart även för kvartetten då färre jobbar och fler är bidragstagande, med ett växande antal utanförskapsområden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa