Vårt land kan blomstra i framtiden

Det är hög tid att vi öppnar våra gränser mer och hjälper fler. Fler som behöver vår hjälp och vårt stöd. Gör vi det kan vi göra vårt land till ett ännu rikare land.

6 april 2011 03:00

Utan invandring, mångkultur och internationell solidaritet skulle Sverige idag vara ett fattigt land inte bara ekonomiskt utan även kulturellt. Invandringen har bidragit till att göra vårt land så fint o vacker som det är idag, byggt upp den industri som vi är så stolta över, berikat vår mat och utvecklat vår musik. Invandringen har öppnat våra sinnen.

Debatt
I en rapport från Amnesty International kan man bland annat läsa:

"Så länge myndigheterna i Kosovo inte kan säkerställa skyddet, respekt och uppfyllandet av de grundläggande mänskliga rättigheterna för minoritetsgrupper utan diskriminering, anser Amnesty International att villkoren för deras hållbart återvändande och återintegrering kommer att förbli ouppfyllda."

Vidare skriver UNHCR: "Kosovoserber och kosovoalbaner som lever i områden där de är i minoritet och kosovoromer som lever i någon del av Kosovo, drabbas fortfarande av allvarliga hinder för deras fria rörlighet och utövandet av de grundläggande mänskliga rättigheterna, inklusive allvarliga samhälleliga och ibland administrativ diskriminering som begränsar i synnerhet deras förmåga att utöva sina politiska, sociala och ekonomiska rättigheter. Dessutom finns rapporter om hot och fysiskt våld mot dessa samhällen"

Integrationsgruppen (S), ett Socialdemokratiskt nätverk som arbetar med att främja mångfald och solidaritet i allmänhet, har under en tid nu träffat och lärt känns en grupp just kosovoromer som bor i Norrköping, de söker uppehållstillstånd i Sverige. När man läser de saker ovan beskrivna kan man tycka att det är en självklarhet att de skall få stanna, men så är inte fallet. De får inte uppehållstillstånd utan blir avvisade. Men de får inte skickas till Kosovo för att det inte anses vara säkert. Resultatet av detta bli att kosovoromerna blir kvar i Sverige men utan några rättigheter. De får till exempel inte ta ett arbete och försörja sig själva. När de har fått avslag på sina ansökningar får de heller inte länge någon juridisk hjälp med sina asylärenden.

De har berättat för oss att det känns som att det är mest slumpen som avgör huruvida man får tillstånd att stanna i Sverige eller inte, två människor som bott grannar i Kosovo får olika besked om de får stanna eller ej.

Regeringen och Migrationsverket med Fredrik Reinfeldt (M) och Erik Ullenhag (FP) i spetsen får de människor i världen som har det allra svårast att känna som att deras livsöden avgörs av slumpen. Det är hög tid att vi öppnar våra gränser mer och hjälper fler. Fler som behöver vår hjälp och vårt stöd. Gör vi det kan vi göra vårt land till ett ännu rikare land. Ett land som kan utvecklas och blomstra även i framtiden.

Låt oss tillsammans skapa ett land som är öppet för alla, som tar hand och hjälper alla. Låt oss säga att vi inte tolererar att Sverige behandlar folk såhär. Låt oss tillsammans säga att alla människor är värda lika mycket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Integrationsgruppen (S) Johnny Berglund, Karolina Andersson, Klas Corbelius, Irma Görtz, Jan-Erik Persson, Simon Dejanovic, Seydi Barkarmo, Li Teske, Billy Gustavsson