Hon är rätt för EU-parlamentet

Söndagen den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Visste du redan om det tillhör du en minoritet. Enligt en undersökning från Synovate som kom nyligen är det bara en tredjedel av svenskarna som vet att det är val. Minst är andelen bland väljare under 30.