Kräv en bättre regering!

Mikael Odenberg är en erfaren politisk räv och en skicklig ämbetsman. Det senare illustreras inte minst av att den socialdemokratiska ministern för forskning och högre utbildning i slutet av förra året utsåg Mikael Odenberg till ordförande i det i stort behov av ordning och reda Karolinska institutet i Solna.

Det förra - det politiska rävandet - kan exemplifieras på flera sätt. Odenberg är en långvägare inom Moderaterna. Han var en viktig person i omgörningen av gamla moderater till nya moderater i början av förra decenniet. Senare blev han något slags hjälte för de gamla Moderaterna när han redan efter ett år i Alliansregeringen 2007 avgick som försvarsminister eftersom han inte ville vara med om att behandla Försvarsmakten som vilket anslagsäskande särintresse som helst.

Som en upplysning till läsarna vill jag upplysa om att jag har stort förtroende och respekt för Mikael Odenberg. Vi känner inte varann särskilt bra men för en evighet sedan satt vi i riksdagen tillsammans och vi stöter ihop då och då.

Rekommenderas: Blockpolitik för vår tid.

Av alla dessa anledningar som jag staplat i denna långa inledning så läste jag Mikael Odenbergs artikel på måndagens DN Debatt med extra stort intresse. Han argumenterar sakligt och realistiskt för varför det vore bättre för Moderaterna att regera med S än med stöd av SD. Han pekar på det stora behovet av strukturella reformer som vi har i Sverige. Han talar om att vare sig en svag M-ledd eller svag S-ledd regering är någonting att ha efter nästa val. Trycket behöver öka på de ledande politikerna att stänga smygvägarna och istället ge folket stabila och handlingskraftiga regeringar som förmår att ta tuffa och kanske impopulära reformbeslut om skatter, bostäder, invandring och om arbetsmarknad; fyra vitala samhällsområden som är svältfödda på reformer.

Och glöm det där med win-win; att det finns åtgärder som bara är bra, det är bara nys. Odenberg skriver sant och riktigt att en M-S-regering "riskerar att göda ytterkantspartier som V och SD. Men den kommer förmodligen att vara nödvändig om vi ska få till de långsiktiga strukturella reformer som Sverige behöver för att möta de stora utmaningarna." Så är det. Det är värt risken.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa