Konkurrens om din altan

27 juli 2019 10:00

Den 1 juli infördes ett nytt undantag från kravet på bygglov för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus. Regelförenklingen lär få till följd att fler villaägare bestämmer sig för att bygga ut.

Som branschorganisation vill vi påminna om att du som renoverar blir byggherre i förhållande till entreprenören. Du som renoverar med hjälp av en entreprenör bör bland annat tänka på följande:

• Kontrollera att företaget har F-skattsedel.

• Be om referenser för liknande arbeten och ta reda på hur arbetena har utförts.

• Förskottsbetalning rekommenderas inte utan särskilda skäl - till exempel vid stora materialinköp.

• Kontrollera att den som befinner sig i ditt hem kan legitimera sig med ID06, byggbranschens eget system för ID-kontroll.

Konsumenttjänstlagen kräver i sin tur att arbetet utförs fackmässigt. Därför ska entreprenören som arbetar i någon annans hem ta följande ansvar:

• Entreprenören måste informera och avråda om ett visst arbete inte är till rimlig nytta för konsumenten.

• Informera konsumenten om vilken personal som planeras utföra arbetet.

• Informera konsumenten löpande om arbetet och ekonomin i projektet.

• Entreprenören är ansvarig för arbetsmiljön i konsumententreprenader. Tas flera olika hantverkare in blir dock privatpersonen ansvarig.

Båda parter ska noggrant gå igenom arbetets omfattning innan avtal tecknas. Klargör vilket arbete som ska utföras, kom överens om prissättning och gör upp om tiden för projektet. De flesta hantverkare är ytterst professionella. Men om ett arbete försenas eller blir fel har kunden stora rättigheter att begära rättning. Därför är det extra viktigt oss i för bygg- och anläggningsbranschen att uppmuntra till ordning och reda.

Lycka till med renoveringen!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cecilia Johansson Chef Östergötland Sveriges Byggindustrier